Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

GIẢM NGHÈO

Giảm bớt chính sách

Giảm bớt chính sách "cho không" trong chương trình giảm nghèo bền vững

14/09/2020
Tới đây, trong chương trình mục tiêu nghèo giai đoạn 2021 - 2025, một số chính sách "cho không" hộ nghèo sẽ phải giảm bớt để tạo đột phá trong giảm nghèo bền vững. 
Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến vào báo cáo của Chính phủ về thực hiện Nghị quyết số 76/2014/QH13 đẩy mạnh thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững đến năm 2020

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến vào báo cáo của Chính phủ về thực hiện Nghị quyết số 76/2014/QH13 đẩy mạnh thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững đến năm 2020

11/09/2020
 Thực hiện chương trình phiên họp thứ 48, chiều 10/9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến vào báo cáo của Chính phủ về thực hiện Nghị quyết số 76/2014/QH13 đẩy mạnh thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững đến năm 2020. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng điều hành nội dung làm việc.  
Người dân khu vực nông thôn thu nhập dưới 1,5 triệu đồng sẽ thuộc diện hộ nghèo

Người dân khu vực nông thôn thu nhập dưới 1,5 triệu đồng sẽ thuộc diện hộ nghèo

28/08/2020
 Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội vừa trình Chính phủ dự thảo nghị định về việc ban hành chuẩn nghèo đa chiều quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 là hộ có thu nhập bình quân dưới 2 triệu đồng/người/tháng đối với khu vực thành thị và dưới 1,5 triệu đồng/người/tháng đối với khu vực nông thôn…
Lạng Sơn: Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc các cấp trong công tác giảm nghèo bền vững

Lạng Sơn: Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc các cấp trong công tác giảm nghèo bền vững

18/08/2020
 Lạng Sơn là tỉnh miền núi biên giới, có nhiều đồng bào dân tộc. Do xuất phát điểm thấp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế còn chậm, nên đời sống của người dân còn nhiều khó khăn. Xác định giảm nghèo là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, địa phương đang ra sức thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững (tổng số hộ nghèo toàn tỉnh năm 2019 là 21.437/196.912 hộ, chiếm tỷ lệ 10,89%).
Giai đoạn 2016 - 2020: Bến Tre đạt mục tiêu giảm nghèo

Giai đoạn 2016 - 2020: Bến Tre đạt mục tiêu giảm nghèo

17/08/2020
UBND tỉnh Bến Tre vừa tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác giảm nghèo giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh bằng hình thức trực tuyến. 
Quảng Ninh: Tín dụng chính sách xã hội giúp giảm nghèo, nâng cao đời sống người dân

Quảng Ninh: Tín dụng chính sách xã hội giúp giảm nghèo, nâng cao đời sống người dân

15/08/2020
 Những năm qua, tín dụng chính sách xã hội đã góp phần quan trọng giúp hàng ngàn hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh có nguồn vốn để sản xuất, kinh doanh hiệu quả, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống. Góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo, nâng cao đời sống người dân.
Đắk Lắk triển khai nhiều dự án hỗ trợ giảm nghèo tại các huyện nghèo và các xã đặc biệt khó khăn

Đắk Lắk triển khai nhiều dự án hỗ trợ giảm nghèo tại các huyện nghèo và các xã đặc biệt khó khăn

04/08/2020
 Với sự quan tâm và lãnh đạo chỉ đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân (HĐND), UBND các cấp, Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững (Chương trình giảm nghèo) tỉnh Đắk Lắk đã trở thành nhiệm vụ, mục tiêu ưu, được cụ thể hóa thành Nghị quyết của HĐND tỉnh. Qua đó, các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố đã xây dựng kế hoạch, ban hành các văn bản hướng dẫn, đôn đốc và tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện các chính sách, dự án thuộc Chương trình giảm nghèo theo lĩnh vực, địa bàn từng đơn vị
Hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội ở Vụ Bản

Hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội ở Vụ Bản

29/07/2020
Nhờ nguồn vốn vay ưu đãi của Ngân hàng chính sách xã hội (CSXH), hàng nghìn nông dân trên địa bàn huyện Vụ Bản (Nam Định) đã đầu tư nhiều mô hình kinh tế hiệu quả như chăn nuôi gia súc, gia cầm, nuôi thủy sản, phát triển sản xuất tiểu thủ công nghiệp… góp phần phát triển kinh tế gia đình, từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững