Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

BÀI VIẾT, PHÁT BIỂU CỦA LÃNH ĐẠO BỘ

Thực hiện các giải pháp nhằm đưa Luật trẻ em vào cuộc sống

Thực hiện các giải pháp nhằm đưa Luật trẻ em vào cuộc sống

28/08/2016
Hiến pháp của nước CHXHCN Việt Nam qua nhiều giai đoạn lịch sử từ Cách mạng tháng Tám và hệ thống pháp luật quốc gia đều thể hiện rõ quan điểm nhất quán của Đảng và Nhà nước ta về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em. Điều 37 Hiến pháp năm 2013 quy định: “Trẻ em được Nhà nước, gia đình và xã hội bảo vệ, chăm sóc và giáo dục; được tham gia vào các vấn đề về trẻ em. Nghiêm cấm xâm hại, hành hạ, ngược đãi, bỏ mặc, lạm dụng, bóc lột sức lao động và những hành vi khác vi phạm quyền trẻ em”.
Người có công với cách mạng là những chiến sĩ đi đầu trên các lĩnh vực

Người có công với cách mạng là những chiến sĩ đi đầu trên các lĩnh vực

27/07/2016
Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7 hàng năm là sự kiện quan trọng, có ý nghĩa chính trị và nhân văn sâu sắc, là dịp để toàn Đảng, toàn quân, toàn dân cùng kính cẩn tưởng nhớ các bậc cách mạng tiền bối, các anh hùng liệt sĩ, những người con ưu tú của quê hương đã anh dũng hi sinh trong các cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại “Vì sự nghiệp độc lập cho dân tộc và tự do cho mỗi con người ”.
Chính sách tiền lương cần được tiếp tục hoàn thiện khi Việt Nam hội nhập khu vực và quốc tế

Chính sách tiền lương cần được tiếp tục hoàn thiện khi Việt Nam hội nhập khu vực và quốc tế

06/06/2016
Trong thời gian tới, toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng có tác động mạnh đến quá trình phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam. Việc thực hiện các Hiệp định thương mại tự do đã ký kết và các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, cùng với việc hình thành Cộng đồng ASEAN mở ra cho nước ta nhiều cơ hội thuận lợi nhưng cũng đặt ra không ít khó khăn, thách thức. Vậy, trong bối cảnh đó, chính sách lao động, tiền lương cần được điều chỉnh như thế nào cho phù hợp với tình hình mới? Thứ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Phạm Minh Huân đã có cuộc trao đổi với phóng viên xung quanh vấn đề này.
Tăng cường phòng ngừa và giảm thiểu tình trạng trẻ em bị xâm hại tình dục

Tăng cường phòng ngừa và giảm thiểu tình trạng trẻ em bị xâm hại tình dục

01/06/2016
Hiến pháp năm 2013 quy định: “Trẻ em được Nhà nước, gia đình và xã hội bảo vệ, chăm sóc và giáo dục; được tham gia vào các vấn đề về trẻ em. Nghiêm cấm xâm hại, hành hạ, ngược đãi, bỏ mặc, lạm dụng, bóc lột sức lao động và những hành vi khác vi phạm quyền trẻ em”. Liên quan đến lĩnh vực này, Thứ trưởng Bộ LĐ-TBXH Đào Hồng Lan đã trả lời phỏng vấn của phóng viên về công tác phòng ngừa và giảm thiểu tình trạng xâm hại tình dục trẻ em.
Vì cuộc sống an toàn, phòng, chống tai nạn, thương tích cho trẻ em

Vì cuộc sống an toàn, phòng, chống tai nạn, thương tích cho trẻ em

28/05/2016
Sinh thời chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói: “Ngày nay các cháu là nhi đồng. Ngày sau, các cháu là người chủ của nước nhà, của thế giới.” Sự phát triển của các quốc gia không chỉ được đánh giá bằng sức mạnh tiềm lực kinh tế, mà còn bởi niềm hạnh phúc của nhân dân với đời sống an sinh xã hội được bảo đảm, quyền công dân được tôn trọng, thực hiện đầy đủ, người dân được tham gia vào việc ra quyết định về những vấn đề liên quan đến cuộc sống của họ và sự quan tâm, đầu tư cho thế hệ tương lai của đất nước. Dân tộc Việt Nam ta vốn có truyền thống yêu thương con trẻ. Đảng, Nhà nước ta đã và đang chú trọng thúc đẩy thực hiện quyền trẻ em ngày càng hiệu quả hơn cùng với sự phát triển của đất nước.
Để Luật An toàn – Vệ sinh lao động đi vào cuộc sống

Để Luật An toàn – Vệ sinh lao động đi vào cuộc sống

28/04/2016
Luật An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) đã được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 9 thông qua. Mặc dù nội dung ATVSLĐ đã được Đảng và Nhà nước dành sự quan tâm từ rất sớm và được thể hiện trong rất nhiều Nghị định của Chính phủ, Bộ luật Lao động, Luật Bảo hiểm xã hội nhưng đây là lần đầu tiên Quốc hội thông qua Luật ATVSLĐ với nhiều nội dung mới, cụ thể là:
Tăng cường phòng ngừa và giảm thiểu tình trạng trẻ em bị xâm hại tình dục

Tăng cường phòng ngừa và giảm thiểu tình trạng trẻ em bị xâm hại tình dục

06/04/2016
Hiến pháp năm 2013 quy định: “Trẻ em được Nhà nước, gia đình và xã hội bảo vệ, chăm sóc và giáo dục; được tham gia vào các vấn đề về trẻ em. Nghiêm cấm xâm hại, hành hạ, ngược đãi, bỏ mặc, lạm dụng, bóc lột sức lao động và những hành vi khác vi phạm quyền trẻ em”. Liên quan đến lĩnh vực này, Thứ trưởng Bộ LĐ-TBXH Đào Hồng Lan đã trả lời phỏng vấn của phóng viên về công tác phòng ngừa và giảm thiểu tình trạng xâm hại tình dục trẻ em.
Vai trò của Đoàn Thanh niên trong việc góp phần đảm bảo an sinh xã hội cho cộng đồng và cho thanh niên

Vai trò của Đoàn Thanh niên trong việc góp phần đảm bảo an sinh xã hội cho cộng đồng và cho thanh niên

25/03/2016
Quyền được đảm bảo an sinh xã hội là một trong những mục tiêu ưu tiên của Đảng và Nhà nước, đã được xác nhận tại Điều 34 của Hiến pháp 2013. Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 01 tháng 6 năm 2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XI một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020 đã khẳng định "Đến năm 2020, cơ bản bảo đảm an sinh xã hội toàn dân, bảo đảm mức tối thiểu về thu nhập, giáo dục, y tế, nhà ở, nước sạch và thông tin, truyền thông, góp phần từng bước nâng cao thu nhập, bảo đảm cuộc sống an toàn, bình đẳng và hạnh phúc của nhân dân”. Thực hiện các mục tiêu nêu trên, thanh niên với vai trò là lực lượng xung kích đã tích cực tham gia vào các hoạt động đảm bảo an sinh xã hội thông qua các hoạt động tuyên truyền, vận động chính sách; tổ chức thực hiện, giám sát và phản biện chính sách.

Chung nhan Tin Nhiem Mang