Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In
"Năm 2021, toàn ngành LĐTBXH đã nỗ lực, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, góp phần cùng cả nước hoàn thành ở mức cao nhất các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh, đối ngoại, trong điều kiện khó khăn chưa từng có" . Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ lao động, người có công và xã hội của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, diễn ra chiều 12/01.
 Thực hiện Nghị quyết số 24/2021/QH15 ngày 28 tháng 7 năm 2021 của Quốc hội về phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025, theo đề nghị của Hội đồng thẩm định nhà nước và Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, ngày 18 tháng 01 năm 2022 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 90/QĐ-TTg Phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025.
Sáng ngày 08/12, tại trụ sở Bộ, Thanh tra Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội - Khối trưởng Khối thi đua Thanh tra các Bộ, Ngành Khối Văn hóa - Xã hội (Khối III)  tổ chức "Hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2021 Khối thi đua Thanh tra các Bộ, Ngành Khối Văn hóa - Xã hội". Thứ trưởng Lê Tấn Dũng dự và chỉ đạo Hội nghị. Cùng dự Hội nghị có đại diện Lãnh đạo Thanh tra, lãnh đạo Phòng Tổng hợp và cán bộ làm công tác thi đua khen thưởng thuộc Thanh tra 06 Bộ, ngành Khối III.
 Với 424/426 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, chiều 11/01, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội với mục tiêu phục hồi, phát triển nhanh hoạt động sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy các động lực tăng trưởng, ưu tiên một số ngành, lĩnh vực quan trọng: tăng trưởng bình quân 6,5 - 7%/năm; giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn; Phòng, chống dịch COVID-19 hiệu quả; bảo đảm an sinh xã hội và đời sống của người dân, nhất là người lao động, người nghèo, đối tượng chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh…

Chung nhan Tin Nhiem Mang