Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

NGHIÊN CỨU TRAO ĐỔI

Dạy nghề gắn với nhu cầu xã hội: Khuyến nghị hoàn thiện chính sách

Dạy nghề gắn với nhu cầu xã hội: Khuyến nghị hoàn thiện chính sách

22/10/2013
Bản chất của dạy nghề là đáp ứng nhu cầu xã hội, mục tiêu của dạy nghề là cung cấp nhân lực trực tiếp trong sản xuất, kinh doanh và dịch vụ; đáp ứng nhu cầu thị trường lao động. Để đảm bảo đáp ứng nhu cầu xã hội hiệu quả và bền vững thì nhân tố con người là yếu tố cơ bản quyết định đến sự thành công thông qua việc xây dựng hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách và tổ chức quá trình đào tạo. Vì vậy điều quan trọng nhất là: Xây dựng cơ chế, chính sách quy định trách nhiệm, quyền lợi và tạo điều kiện thuận lợi cho các lực lượng xã hội tham gia với tư cách là chủ thể trong hoạt động đào tạo nghề.
Vấn đề lao động - việc làm của thanh niên nông thôn hiện nay - Thực trạng và giải pháp

Vấn đề lao động - việc làm của thanh niên nông thôn hiện nay - Thực trạng và giải pháp

07/10/2013
Vấn đề lao động và việc làm nói chung, việc làm của thanh niên nói riêng, nhất là thanh niên nông thôn có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Những năm qua, Đảng, Nhà nước ta đã đề ra nhiều chủ trương, chính sách thiết thực nhằm phát huy tối đa nội lực, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trẻ, đáp ứng yêu cầu của quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
Nên ban hành Luật Tiền lương tối thiểu hay Luật Tiền lương?

Nên ban hành Luật Tiền lương tối thiểu hay Luật Tiền lương?

27/09/2013
Theo đề nghị của Chính phủ, Quốc hội khóa XIII sẽ xem xét, thông qua dự án Luật Tiền lương tối thiểu trong Chương trình xây dựng luật và pháp lệnh nhiệm kỳ 2011-2016. Luật Tiền lương tối thiểu được ban hành sẽ điều chỉnh nội dung gì, chính sách tiền lương có được cải thiện, có giải quyết cơ bản, làm giảm bớt tình trạng đình công trong các doanh nghiệp nhiều năm qua hay không, hiệu lực, hiệu quả đến đâu, các cơ quan chức năng có thẩm quyền, đại biểu Quốc hội, các chuyên gia, nhà lập pháp, các nhà khoa học và quản lí cần xem xét kĩ lưỡng, thấu đáo trước khi quyết định trình và thông qua dự án luật này.
Đề xuất giải pháp hành động phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em trong hoạt động du lịch (Phần 3)

Đề xuất giải pháp hành động phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em trong hoạt động du lịch (Phần 3)

24/09/2013
Để ngăn chặn vấn nạn xâm hại tình dục trẻ em trong hoạt động du lịch, chủ động hơn trong công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tình trạng này, các nước Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam cần tăng cường hợp tác quốc tế trong khu vực cũng như trên thế giới.
Phân tích khung chính sách liên quan đến xâm hại tình dục trẻ em trong hoạt động du lịch (Phần 2)

Phân tích khung chính sách liên quan đến xâm hại tình dục trẻ em trong hoạt động du lịch (Phần 2)

24/09/2013
Theo định nghĩa của ECPAT International (Tổ chức Chấm dứt mại dâm, khiêu dâm và buôn bán trẻ em nhằm bóc lột tình dục) thì “Xâm hại tình dục trẻ em trong hoạt động du lịch là việc các cá nhân sử dụng các chuyến du lịch nhằm mục đích quan hệ tình dục với trẻ em, có thể từ quốc gia này sang quốc gia khác, hoặc từ các vùng địa lý khác nhau trong cùng một quốc gia”. Đây là một loại tội phạm liên quan đến cả pháp luật hình sự, lao động và pháp luật về quyền con người.
Xâm hại tình dục trẻ em - Dưới góc nhìn từ hoạt động du lịch tại  Việt Nam (phần 1)

Xâm hại tình dục trẻ em - Dưới góc nhìn từ hoạt động du lịch tại Việt Nam (phần 1)

24/09/2013
Một trong những điểm đến ưa thích của những kẻ xâm hại tình dục trẻ em là khu vực Đông Nam Á vì tập trung những quốc gia có nền kinh tế đang phát triển (giá rẻ), tình hình chính trị ổn định, hệ thống pháp luật còn tương đối lỏng lẻo. Trong 11 nước Đông Nam Á, Thái Lan là nước "đi đầu" về nạn du lịch tình dục trẻ em.Tiếp theo là các nước Campuchia, Indonesia, Myanmar và Việt Nam.
Một số bất cập trong quy định về quan hệ lao động và những vấn đề đặt ra

Một số bất cập trong quy định về quan hệ lao động và những vấn đề đặt ra

18/09/2013
Hiện nay, quan hệ lao động ở Việt Nam được quy định trong Bộ luật Lao động năm 2012 và một số đạo luật khác có liên quan, như: Luật Công đoàn; Luật Dạy nghề; Luật Bảo hiểm xã hội; Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng ...và các văn bản dưới luật.
Giải quyết vấn đề lao động trẻ em và trẻ em lang thang trong Chiến lược bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em

Giải quyết vấn đề lao động trẻ em và trẻ em lang thang trong Chiến lược bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em

09/09/2013
Sự phát triển của đất nước trong tương lai phụ thuộc vào việc bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em ngày hôm nay. Đây là một công việc đòi hỏi kết hợp sự nỗ lực của gia đình, nhà trường và xã hội. Muốn làm tốt công tác này, trước hết cần có chủ trương, chính sách đúng đắn ở tầm vĩ mô, tiếp đó là tổ chức thực hiện chặt chẽ, có bài bản ở cơ sở.