Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

NGHIÊN CỨU TRAO ĐỔI

Những vấn đề đặt ra đối với đánh giá công chức

Những vấn đề đặt ra đối với đánh giá công chức

17/02/2014
Đánh giá công chức liên quan đến đánh giá bản thân con người và việc thực hiện nhiệm vụ công vụ của họ. Các hướng tiếp cận khác nhau là căn cứ để hình thành chế độ pháp lý đối với công tác đánh giá công chức.
Bàn về một số điều kiện bảo đảm đột phá dạy nghề trong dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dạy nghề

Bàn về một số điều kiện bảo đảm đột phá dạy nghề trong dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dạy nghề

08/02/2014
Thực hiện Nghị quyết số 20/2011/QH13 ngày 26/11/2013 về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XIII, Dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dạy nghề đang được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tích cực hoàn thiện, chuẩn bị trình Quốc hội vào năm 2014.
Xây dựng Luật An toàn vệ sinh lao động góp phần triển khai Hiến pháp năm 2013 nhằm thực hiện các quyền cơ bản của con người

Xây dựng Luật An toàn vệ sinh lao động góp phần triển khai Hiến pháp năm 2013 nhằm thực hiện các quyền cơ bản của con người

06/02/2014
Nội dung về an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) đã được Việt Nam đưa vào trong Pháp lệnh Bảo hộ lao động (năm 1991) và trong Bộ luật Lao động từ năm 1994 (Chương IX, An toàn lao động, Vệ sinh lao động và một số điều khác có liên quan trong các chương khác). Tuy nhiên, những quy định về ATVSLĐ còn được đưa vào trong nhiều Luật như: Luật Hóa chất, Luật Khoáng sản, Luật Tài nguyên và Môi trường, Luật Công đoàn, Luật bảo vệ sức khỏe nhân dân, Luật Hợp tác xã... và nhiều văn bản do Chính phủ, các Bộ, ngành ban hành. Các văn bản này tuy khá đầy đủ nhưng tản mạn, đang tạo ra một hệ thống chưa đồng bộ, gây khó khăn cho việc thực thi.
Một số kiến nghị về chính sách an sinh xã hội cho lao động đi làm việc ở nước ngoài

Một số kiến nghị về chính sách an sinh xã hội cho lao động đi làm việc ở nước ngoài

20/01/2014
Di cư lao động quốc tế là một xu thế của phát triển kinh tế quốc tế, mang lại lợi ích nhiều mặt cho cả nước gửi lao động và nước nhận lao động. Thời gian qua hoạt động XKLĐ của Việt Nam đã có những kết quả rất khả quan, tuy số việc làm ngoài nước do XKLĐ tạo ra chưa nhiều nhưng tỷ trọng việc làm ngoài nước trong tổng việc làm cả nước tăng khá nhanh, cụ thể tăng từ 2,58% năm 2001 lên 7,43% năm 2010, số việc làm ngoài nước tăng nhanh đã góp phần tích cực để giảm sức ép về việc làm trong nước.
Sẽ có 15.000 lao động sang Hàn

Sẽ có 15.000 lao động sang Hàn

08/01/2014
Tin vui đầu năm 2014 cho thị trường lao động xuất khẩu, ngày 31/12/2013, đại diện hai nước VN - Hàn Quốc đã ký kết bản ghi nhớ đặc biệt về việc phái cử và tiếp nhận lao động VN (viết tắt MOU). Theo đó, gần 15.000 lao động nông thôn VN có cơ hội sang Hàn… Phóng viên đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Ngọc Quỳnh, Cục trưởng Quản lý lao động ngoài nước (Bộ LĐ-TB&XH) xung quanh vấn đề này.
Luật Việc làm phải hướng tới cơ hội việc làm bền vững

Luật Việc làm phải hướng tới cơ hội việc làm bền vững

16/12/2013
Việc làm là một trong những nhu cầu cơ bản của con người để bảo đảm cuộc sống và phát triển toàn diện. Tạo việc làm, bảo đảm quyền bình đẳng về việc làm cho mọi người lao động là trách nhiệm của mọi quốc gia. Hiến pháp năm 1992 đã quy định “Nhà nước và xã hội có kế hoạch tạo ngày càng nhiều việc làm cho người lao động” (Khoản 2 Điều 55).
Nội dung và yêu cầu cơ bản trong quản lý Nhà nước các dịch vụ cơ bản đối với người nghèo

Nội dung và yêu cầu cơ bản trong quản lý Nhà nước các dịch vụ cơ bản đối với người nghèo

08/12/2013
Quản lý Nhà nước (QLNN) nhằm phát triển các dịch vụ cơ bản đối với người nghèo là một loạt các biện pháp quản lý nhằm định hướng, điều chỉnh các quan hệ xã hội, các tổ chức toàn thể, người dân nhằm mục tiêu phục vụ an sinh xã hội, đảm bảo công bằng và xóa đói giảm nghèo.
NHCSXH hướng dẫn nghiệp vụ ký quỹ xuất khẩu lao động

NHCSXH hướng dẫn nghiệp vụ ký quỹ xuất khẩu lao động

04/12/2013
Theo Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện Quyết định số 1465/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện thí điểm ký quỹ đối với người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình cấp phép việc làm cho người lao động nước ngoài của Hàn Quốc (EPS), từ ngày 20/11/2013, tất cả lao động Việt Nam muốn sang Hàn Quốc làm việc đều phải có giấy xác nhận đã đóng khoản tiền ký quỹ 100 triệu đồng của NHCSXH.