Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

NGHIÊN CỨU TRAO ĐỔI

THỰC HIỆN BÌNH ĐẲNG GIỚI TRONG TRIỂN KHAI CHÍNH SÁCH GIẢM NGHÈO

THỰC HIỆN BÌNH ĐẲNG GIỚI TRONG TRIỂN KHAI CHÍNH SÁCH GIẢM NGHÈO

10/09/2010
“Bình đẳng giới có mối quan hệ mật thiết với nạn đói nghèo và không chỉ riêng vấn đề đói nghèo của phụ nữ. Bất bình đẳng vừa là nguyên nhân của tình trạng đói nghèo, lạc hậu, vừa là rào cản chính đối với phát triển bền vững, và cuối cùng gây tác động tiêu cực tới mọi thành viên trong xã hội và các thiệt hại khác. Xã hội có mức bình đẳng giới càng cao thì thành quả tăng trưởng kinh tế càng phục vụ tốt cho công tác giảm nghèo”.
TRẺ EM NGHÈO VÀ VIỆC TẠO CƠ HỘI PHÁT TRIỂN CHO TRẺ EM NGHÈO Ở NƯỚC TA

TRẺ EM NGHÈO VÀ VIỆC TẠO CƠ HỘI PHÁT TRIỂN CHO TRẺ EM NGHÈO Ở NƯỚC TA

19/08/2010
"Việc áp dụng phương pháp đa chiều trong đánh giá tình hình trẻ em cho thấy, khoảng 1/3 số trẻ dưới 16 tuổi, nghĩa là có khoảng 7 triệu trẻ em ở Việt Nam có thể xác định là nghèo, cao hơn tỷ lệ nghèo trẻ em tính theo phương pháp thông thường..."