Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

NGHIÊN CỨU TRAO ĐỔI

Xác định vị trí việc làm và những vấn đề đặt ra ở nước ta hiện nay

Xác định vị trí việc làm và những vấn đề đặt ra ở nước ta hiện nay

11/04/2014
Xác định vị trí việc làm là nhiệm vụ quan trọng trong quá trình đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức ở nước ta từ nay đến năm 2020 hiện đang được triển khai quyết liệt và toàn diện, với mục tiêu đến năm 2015 có 70% số các cơ quan, tổ chức của Nhà nước từ cấp huyện trở lên xây dựng và được phê duyệt Danh mục vị trí việc làm và cơ cấu công chức theo ngạch.
Phát triển hệ thống an sinh xã hội góp phần ổn định và phát triển đất nước

Phát triển hệ thống an sinh xã hội góp phần ổn định và phát triển đất nước

28/03/2014
Trong công cuộc đổi mới, nước ta đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng về phát triển kinh tế-xã hội, tốc độ tăng trưởng bình quân đạt gần 8%/năm, tỷ lệ nghèo giảm nhanh còn hơn 9% . Hệ thống chính sách an sinh xã hội từng bước được hoàn thiện, bảo đảm quyền lợi của người dân, đặc biệt quan tâm đến người có công, người nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đồng bào dân tộc, dân cư vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa, miền núi, hải đảo. Đối tượng tham gia và thụ hưởng các chính sách an sinh xã hội được mở rộng, đa dạng về hình thức và gia tăng về qui mô; dân cư vùng nông thôn đã bước đầu chủ động phòng ngừa, đối phó, giảm thiểu và khắc phục có hiệu quả những rủi ro để ổn định cuộc sống.
Xây dựng Luật An toàn vệ sinh lao động góp phần triển khai Hiến pháp năm 2013 nhằm thực hiện các quyền cơ bản của con người

Xây dựng Luật An toàn vệ sinh lao động góp phần triển khai Hiến pháp năm 2013 nhằm thực hiện các quyền cơ bản của con người

20/03/2014
Nội dung về an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) đã được Việt Nam đưa vào trong Pháp lệnh Bảo hộ lao động (năm 1991) và trong Bộ luật Lao động từ năm 1994 (Chương IX, An toàn lao động, Vệ sinh lao động và một số điều khác có liên quan trong các chương khác). Tuy nhiên, những quy định về ATVSLĐ còn được đưa vào trong nhiều Luật như: Luật Hóa chất, Luật Khoáng sản, Luật Tài nguyên và Môi trường, Luật Công đoàn, Luật bảo vệ sức khỏe nhân dân, Luật Hợp tác xã... và nhiều văn bản do Chính phủ, các Bộ, ngành ban hành. Các văn bản này tuy khá đầy đủ nhưng tản mạn, đang tạo ra một hệ thống chưa đồng bộ, gây khó khăn cho việc thực thi.

Việc làm
Năm 2014, tập trung đẩy mạnh công tác giải quyết việc làm cho người lao động

Việc làm Năm 2014, tập trung đẩy mạnh công tác giải quyết việc làm cho người lao động

19/03/2014
Ngành LĐTBXH khép lại năm 2013 với nhiều hoạt động có ý nghĩa, công tác đền ơn đáp nghĩa, giảm nghèo, đào tạo nghề… đã đạt nhiều kết quả tích cực. Nhưng vẫn còn đó nỗi lo về công tác đảm bảo an sinh xã hội, giải quyết việc làm… Bộ trưởng Phạm Thị Hải Chuyền cho biết điều này trong cuộc trao đổi với phóng viên nhân dịp đầu năm mới Giáp Ngọ 2014.
Đổi mới Tuần lễ quốc gia ATVSLĐ – PCCN lần thứ 16 theo tinh thần tiết kiệm, hiệu quả, hướng về doanh nghiệp, cơ sở

Đổi mới Tuần lễ quốc gia ATVSLĐ – PCCN lần thứ 16 theo tinh thần tiết kiệm, hiệu quả, hướng về doanh nghiệp, cơ sở

12/03/2014
Tuần lễ quốc gia về An toàn - vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ lần thứ 16, năm 2014 sẽ diễn ra từ ngày 16 đến ngày 22/3 với chủ đề “Suy nghĩ và hành động vì mục tiêu không tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, cháy nổ tại nơi làm việc”. Nhân dịp này, ông Hà Tất Thắng, Cục trưởng Cục An toàn lao động (Bộ LĐ-TBXH) đã trả lời phỏng vấn phóng viên Tạp chí Lao động và Xã hội về một số vấn đề liên quan.
Bàn về một số điều kiện bảo đảm đột phá dạy nghề trong dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dạy nghề

Bàn về một số điều kiện bảo đảm đột phá dạy nghề trong dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dạy nghề

11/03/2014
Thực hiện Nghị quyết số 20/2011/QH13 ngày 26/11/2013 về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XIII, Dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dạy nghề đang được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tích cực hoàn thiện, chuẩn bị trình Quốc hội vào năm 2014.
Báo cáo phân tích hệ thống dịch vụ phúc lợi bảo vệ trẻ em và gia đình tại Việt Nam

Báo cáo phân tích hệ thống dịch vụ phúc lợi bảo vệ trẻ em và gia đình tại Việt Nam

27/02/2014
Năm 2011, Cục Bảo vệ, chăm sóc trẻ em- Bộ LĐ-TBXH và UNICEF Việt Nam phối hợp với Trung tâm Pháp lý Trẻ em, Vương Quốc Anh triển khai Nghiên cứu phân tích hệ thống dịch vụ phúc lợi và bảo vệ trẻ em và gia đình tại Việt Nam. Báo cáo phân tích các quy định, cấu trúc, quy trình và dịch vụ cho phép Việt nam thực hiện công tác phòng ngừa và ứng phó với bạo hành, bóc lột, xâm hại và sao nhãng trẻ em. Mặc dù hệ thống bảo vệ trẻ em có ba hợp phần liên quan chặt chẽ với nhau: Hệ thống pháp lý và các quy định; Hệ thống phúc lợi xã hội; Hệ thống thay đổi hành vi xã hội, nghiên cứu này chỉ tập trung vào hệ thống phúc lợi xã hội. Nghiên cứu cũng tập trung đặc biệt vào hệ thống phúc lợi và bảo vệ trẻ em và gia đình và, cụ thể, các tiến trình can thiệp trẻ em thông qua hệ thống dịch vụ bảo vệ trẻ em.
Tập trung đào tạo nghề trình độ cao trong năm 2014

Tập trung đào tạo nghề trình độ cao trong năm 2014

20/02/2014
Năm 2014, một trong những mục tiêu đặt ra của công tác dạy nghề là thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả dạy nghề; tăng cường nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu; tập trung đầu tư, phát triển các cơ sở dạy nghề phù hợp với Chiến lược phát triển dạy nghề đến năm 2020... Để có bức tranh toàn diện hơn về công tác đào tạo nghề chất lượng cao năm 2014, phóng viên đã có cuộc trao đổi với ông Dương Đức Lân, Tổng Cục trưởng Tổng cục Dạy nghề (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội).