Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

THANH TRA LĐXH

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về lao động đối với Công ty Cổ phần Thiện Phú (tỉnh Gia Lai)

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về lao động đối với Công ty Cổ phần Thiện Phú (tỉnh Gia Lai)

16/08/2018
Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về lao động đối với Công ty Cổ phần Thiện Phú (tỉnh Gia Lai)

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Thương mại & Sản xuất C&H Vina

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Thương mại & Sản xuất C&H Vina

16/08/2018
Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Thương mại & Sản xuất C&H Vina
Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về lao động đối với Công ty TNHH Strategic Marine

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về lao động đối với Công ty TNHH Strategic Marine

16/08/2018
Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về lao động đối với Công ty TNHH Strategic Marine
Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về lao động đối với Công ty TNHH Sơn Thạch

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về lao động đối với Công ty TNHH Sơn Thạch

16/08/2018
Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về lao động đối với Công ty TNHH Sơn Thạch
Kết luận thanh tra việc thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng tại tỉnh Quảng Nam

Kết luận thanh tra việc thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng tại tỉnh Quảng Nam

16/08/2018
Kết luận thanh tra việc thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng tại tỉnh Quảng Nam
Kết luận thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý, cai nghiện ma túy tại Cơ sở Tư vấn và điều trị, cai nghiện ma túy tỉnh Thái Nguyên

Kết luận thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý, cai nghiện ma túy tại Cơ sở Tư vấn và điều trị, cai nghiện ma túy tỉnh Thái Nguyên

24/07/2018
Kết luận thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý, cai nghiện ma túy tại Cơ sở Tư vấn và điều trị, cai nghiện ma túy tỉnh Thái Nguyên
Kết luận thanh tra việc thực hiện chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Kết luận thanh tra việc thực hiện chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Bình Phước

19/07/2018
Kết luận thanh tra việc thực hiện chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Bình Phước
Kết luận thanh tra việc thực hiện chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Kết luận thanh tra việc thực hiện chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Bình Phước

18/07/2018
Kết luận thanh tra việc thực hiện chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Bình Phước