Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

THANH TRA LĐXH


Kết luận thanh tra việc thực hiện pháp luật BHXH, BHTN, BHYT tại một số đơn vị trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Kết luận thanh tra việc thực hiện pháp luật BHXH, BHTN, BHYT tại một số đơn vị trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

08/10/2018
Kết luận thanh tra việc thực hiện pháp luật BHXH, BHTN, BHYT tại một số đơn vị trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Bao gồm:
Kết luận thanh tra về việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Kết luận thanh tra về việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

27/09/2018
Kết luận thanh tra về việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
Kết luận về việc chấp hành các quy định của pháp luật về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng tại Công ty TNHH Cung ứng nhân lực và Thương mại Quốc tế Sao Việt

Kết luận về việc chấp hành các quy định của pháp luật về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng tại Công ty TNHH Cung ứng nhân lực và Thương mại Quốc tế Sao Việt

19/09/2018
Kết luận về việc chấp hành các quy định của pháp luật về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng tại Công ty TNHH Cung ứng nhân lực và Thương mại Quốc tế Sao Việt
Kết luận việc chấp hành các quy định của pháp luật về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng tại Công ty Cổ phần Nhân lực quốc tế và thương mại Sông Hồng

Kết luận việc chấp hành các quy định của pháp luật về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng tại Công ty Cổ phần Nhân lực quốc tế và thương mại Sông Hồng

19/09/2018
Kết luận việc chấp hành các quy định của pháp luật về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng tại Công ty Cổ phần Nhân lực quốc tế và thương mại Sông Hồng
Kết luận thanh tra về việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Kết luận thanh tra về việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

13/09/2018
Kết luận thanh tra về việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật lao động về lao động, an toàn, vệ sinh lao động và bảo hiểm xã hội tại Tổng Công ty Hóa dầu Petrolimex và một số đơn vị thành viên

Kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật lao động về lao động, an toàn, vệ sinh lao động và bảo hiểm xã hội tại Tổng Công ty Hóa dầu Petrolimex và một số đơn vị thành viên

28/08/2018
Kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật lao động về lao động, an toàn, vệ sinh lao động và bảo hiểm xã hội tại Tổng Công ty Hóa dầu Petrolimex và một số đơn vị thành viên
Kết luận thanh tra về việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn tỉnh Yên Bái

Kết luận thanh tra về việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn tỉnh Yên Bái

23/08/2018
Kết luận thanh tra về việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn tỉnh Yên Bái

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về lao động đối với Công ty TNHH Hiệp Lợi Gia Lai

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về lao động đối với Công ty TNHH Hiệp Lợi Gia Lai

16/08/2018
Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về lao động đối với Công ty TNHH Hiệp Lợi Gia Lai