Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

THANH TRA LĐXH

Kết luận thanh tra về việc thực hiện chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Kết luận thanh tra về việc thực hiện chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Hải Dương

08/10/2018
Kết luận thanh tra về việc thực hiện chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Hải Dương
Kết luận thanh tra về việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Kết luận thanh tra về việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

08/10/2018
Kết luận thanh tra về việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Kết luận thanh tra về việc thực hiện pháp luật về bảo hiểm thất nghiệp tại tỉnh Sơn La

Kết luận thanh tra về việc thực hiện pháp luật về bảo hiểm thất nghiệp tại tỉnh Sơn La

08/10/2018
Kết luận thanh tra về việc thực hiện pháp luật về bảo hiểm thất nghiệp tại tỉnh Sơn La. Bao gồm:

Kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng tại Hà Nội

Kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng tại Hà Nội

08/10/2018
Kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng tại Hà Nội. Cụ thể:
Kết luận thanh tra về việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Kết luận thanh tra về việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

08/10/2018
Kết luận thanh tra về việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật lao động Tổng công ty cảng hàng không Việt Nam và các đơn vị thành viên

Kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật lao động Tổng công ty cảng hàng không Việt Nam và các đơn vị thành viên

08/10/2018
Kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật lao động Tổng công ty cảng hàng không Việt Nam và các đơn vị thành viên
Kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về BHXH, BHTN, BHYT tại tỉnh Nam Định

Kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về BHXH, BHTN, BHYT tại tỉnh Nam Định

08/10/2018
Kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về BHXH, BHTN, BHYT tại tỉnh Nam Định (các kết luận từ số 400 đến số 427)
Kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng tại 2 doanh nghiệp trên địa bàn hà nội

Kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng tại 2 doanh nghiệp trên địa bàn hà nội

08/10/2018
Kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng tại 2 doanh nghiệp trên địa bàn hà nội. Cụ thể