Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

THANH TRA LĐXH

Việc chấp hành các quy định của pháp luật về lao động, bảo hiểm xã hội tại Xí nghiệp Thương mại mặt đất Đà Nẵng

Việc chấp hành các quy định của pháp luật về lao động, bảo hiểm xã hội tại Xí nghiệp Thương mại mặt đất Đà Nẵng

25/09/2015
Ngày 25/09/2015, Bộ trưởng Bộ LĐ-TBXH kết luận thanh tra về việc chấp hành các quy định của pháp luật về lao động, bảo hiểm xã hội tại Xí nghiệp Thương mại mặt đất Đà Nẵng
Kết luận thanh tra tại Công ty Cổ phần In hàng không

Kết luận thanh tra tại Công ty Cổ phần In hàng không

25/09/2015
Thực hiện Quyết định số 1032/QĐ-BLĐTBXH ngày 27 tháng 7 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về lao động, bảo hiểm xã hội tại Công ty Cổ phần In hàng không
Kết luận kết quả thanh tra tại Trung tâm khai thác Nội Bài

Kết luận kết quả thanh tra tại Trung tâm khai thác Nội Bài

25/09/2015
Bộ LĐ-TBXH đã có kết luận cụ thể về việc thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về lao động, bảo hiểm xã hội tại Trung tâm khai thác Nội Bài
Thông báo kết quả thanh tra tại Công ty Bay dịch vụ hàng không

Thông báo kết quả thanh tra tại Công ty Bay dịch vụ hàng không

25/09/2015
Thực hiện Quyết định số 1032/QĐ-BLĐTBXH ngày 27 tháng 7 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về lao động, bảo hiểm xã hội tại Công ty Bay dịch vụ hàng không.
Nội dung kết quả thanh tra tại Cơ quan văn phòng Tổng công ty hàng không Việt Nam -CTCP

Nội dung kết quả thanh tra tại Cơ quan văn phòng Tổng công ty hàng không Việt Nam -CTCP

25/09/2015
Căn cứ Báo cáo kết quả thanh tra ngày 21 tháng 9 năm 2015 của Trưởng đoàn thanh tra, Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã có kết luận cụ thể về việc thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về lao động, bảo hiểm xã hội tại Cơ quan văn phòng Tổng công ty hàng không Việt Nam -CTCP
Bảo đảm an toàn Quỹ bảo hiểm xã hội

Bảo đảm an toàn Quỹ bảo hiểm xã hội

07/11/2013
Để bảo toàn và phát triển Quỹ BHXH, phương án lâu dài và cơ bản là việc đóng BHXH nên tính trên toàn bộ thu nhập, điều đó sẽ tạo cơ hội cho khu vực nông nghiệp, khu vực phi chính thức tham gia vào an sinh xã hội đóng - hưởng.
Đề nghị tăng trợ cấp ưu đãi người có công

Đề nghị tăng trợ cấp ưu đãi người có công

15/06/2013
Nghiên cứu dự thảo Nghị định quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng, một số bạn đọc đề nghị tăng mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công.
Đề nghị nâng lương cơ sở lên 1.500.000 đồng

Đề nghị nâng lương cơ sở lên 1.500.000 đồng

20/05/2013
Cho rằng mức lương nêu tại dự thảo Nghị định quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang là chưa phù hợp, một số bạn đọc đề xuất nâng mức lương này lên 1.500.000 đồng.