Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

TIỀN LƯƠNG

Người lao động sẽ được truy lĩnh tiền chênh lệch lương hưu

Người lao động sẽ được truy lĩnh tiền chênh lệch lương hưu

25/06/2014
Theo phản ánh của bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh (Hà Nội), một số cán bộ của Công ty TNHH MTV Thông tin tín hiệu đường sắt Hà Nội đã tham gia đóng BHXH theo mức lương cơ sở 1.150.000 đồng từ ngày 1/7/2013 nhưng khi về nghỉ hưu từ ngày 1/9/2013 thì mức lương hưu vẫn chỉ được tính theo mức lương cơ sở 1.050.000 đồng.
Việc bảo lưu hệ số lương khi thay đổi công việc

Việc bảo lưu hệ số lương khi thay đổi công việc

04/11/2013
Ông Đào Văn Thắng (thang0979738031@...) làm Bí thư xã đoàn của UBND thị trấn Óc Eo (tỉnh An Giang), nay do lớn tuổi không tiếp tục làm Bí thư xã đoàn nữa mà chuyển sang làm Chủ tịch công đoàn. Vậy, ông Thắng có tiếp tục được hưởng hệ số lương đang hưởng không? Nếu không thì có được bảo lưu 6 tháng mức lương hiện hưởng không?
Nhà giáo nghỉ hưu được hưởng trợ cấp

Nhà giáo nghỉ hưu được hưởng trợ cấp

04/11/2013
Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa có hướng dẫn thực hiện chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu theo Quyết định số 52/2013/QĐ-TTg ngày 30/8/2013 của Thủ tướng Chính phủ.
Làm ở cơ sở giáo dục ngoài công lập, hưởng hưu trí thế nào?

Làm ở cơ sở giáo dục ngoài công lập, hưởng hưu trí thế nào?

04/11/2013
Ông Hồng Phong (phongbhxhdanang@.) hỏi: Trường hợp người lao động đã từng làm việc tại đơn vị sự nghiệp, sau đó chuyển sang công tác tại 1 cơ sở giáo dục ngoài công lập thì khi nghỉ hưu có được hưởng chế độ hưu trí theo Thông tư liên tịch số 26/2000/TTLT-BLĐTBXH-BTC không?
Mức lương làm căn cứ tính trợ cấp mất việc làm

Mức lương làm căn cứ tính trợ cấp mất việc làm

01/11/2013
Tiền lương làm căn cứ tính chế độ trợ cấp thôi việc, mất việc làm là tiền lương theo hợp đồng lao động, được tính bình quân của 6 tháng liền kề trước khi mất việc làm hoặc chấm dứt hợp đồng lao động, gồm tiền công hoặc tiền lương cấp bậc, chức vụ, phụ cấp khu vực, phụ cấp chức vụ (nếu có).
Cộng phụ cấp thâm niên nghề để tính lương hưu

Cộng phụ cấp thâm niên nghề để tính lương hưu

12/09/2013
Ông Nguyễn Vinh Khang (vinhkhang7852@...) phục vụ trong quân đội từ tháng 2/1970-9/1988, rồi chuyển ngành và mang quân hàm thượng úy. Tháng 8/2012 ông nghỉ hưu, cơ quan bảo hiểm tỉnh Đồng Nai tính phụ cấp thâm niên cho ông là 18% tương ứng với 18 năm trong quân đội. Ông Khang hỏi như vậy là đúng hay sai?
Mức hưởng lương hưu của người lao động

Mức hưởng lương hưu của người lao động

01/04/2013
Mức lương hưu hàng tháng của người lao động được tính bằng tỷ lệ % lương hưu được hưởng nhân với mức bình quân tiền lương, tiền công tháng làm căn cứ đóng BHXH.
Hướng dẫn tính hưởng chế độ hưu trí theo mức lương tối thiểu mới

Hướng dẫn tính hưởng chế độ hưu trí theo mức lương tối thiểu mới

13/03/2013
Theo hướng dẫn của Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam, người có thời gian tham gia BHXH bắt buộc từ đủ 20 năm trở lên nghỉ hưởng lương hưu từ ngày 1/5/2012, nếu mức lương hưu hàng tháng tính theo quy định mà thấp hơn 1.050.000 đồng/tháng thì được bù cho bằng 1.050.000 đồng/tháng.