Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

THÔNG BÁO

Thông báo: Đăng ký thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2017

Thông báo: Đăng ký thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2017

23/08/2016
Thực hiện Quyết định số 1074/QĐ-LĐTBXH ngày 17 tháng 8 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ đặt hàng thực hiện năm 2017, Viện Khoa học Lao động và Xã hội thông báo các tổ chức, cá nhân có nguyện vọng và đủ điều kiện tham gia tuyển chọn/xét giao trực tiếp nộp hồ sơ đăng ký để Hội đồng khoa học Bộ thẩm định và đánh giá.
Tuyển tư vấn hỗ trợ khảo sát việc thực hiện một số quyền của  trẻ khuyết tật

Tuyển tư vấn hỗ trợ khảo sát việc thực hiện một số quyền của trẻ khuyết tật

16/08/2016
Với việc phê chuẩn Công ước về Quyền trẻ em (CRC) của Liên Hợp Quốc năm 1990 và Công ước quốc tế về quyền của NKT, Việt Nam đã cam kết với thế giới về việc đảm bảo thực hiện các quyền của trẻ em nói chung và trẻ khuyết tật nói riêng. Luật Bảo vệ chăm sóc trẻ em năm 2016 bổ sung, sửa đổi cũng đã nêu rõ quyền của trẻ em và trách nhiệm của gia đình, xã hội và các cơ quan trong việc đảm bảo các quyền.
Tuyển chuyên gia biên dịch tài liệu

Tuyển chuyên gia biên dịch tài liệu

15/08/2016
Thực hiện kế hoạch xây dựng báo cáo đánh giá năng lực bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng, Phòng Kế hoạch - Tổng hợp cần tuyển chuyên gia biên dịch Báo cáo đánh giá năng lực bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng từ tiếng Anh sang tiếng Việt, nội dung như sau:
Thông báo đăng ký tham dự thi nâng ngạch lên Chuyên viên chính, Chuyên viên cao cấp năm 2016

Thông báo đăng ký tham dự thi nâng ngạch lên Chuyên viên chính, Chuyên viên cao cấp năm 2016

27/07/2016
Vụ Tổ chức cán bộ đã ban hành Công văn số 2805/LĐTBXH-TCCB ngày 27/7/2016 về việc đăng ký tham dự kỳ thi nâng ngạch công chức lên Chuyên viên chính, Chuyên viên cao cấp năm 2016.
Mức đóng Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động

Mức đóng Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động

14/06/2016
Nghị định 37/2016/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc đã được Chính phủ ban hành, trong đó quy định mức đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp của người sử dụng lao động.
Tuyển chuyên gia Xây dựng, hoàn thiện tài liệu tập huấn về phòng, chống xâm hại trẻ em trên môi trường mạng

Tuyển chuyên gia Xây dựng, hoàn thiện tài liệu tập huấn về phòng, chống xâm hại trẻ em trên môi trường mạng

12/06/2016
Thực hiện hoạt động Xây dựng, hoàn thiện tài liệu tập huấn về phòng chống xâm hại trẻ em trên môi trường mạng, Cục Bảo vệ chăm sóc trẻ em cần tuyển chuyên gia thực hiện công việc với nội dung như sau:
Thông báo tuyển phóng viên truyền hình

Thông báo tuyển phóng viên truyền hình

11/05/2016
Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ truyền thông thuộc Cục Bảo vệ, chăm sóc trẻ em, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cần tuyển phóng viên truyền hình làm việc tại Trung tâm.
Tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2016

Tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2016

04/04/2016
Tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2016