Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

THÔNG BÁO

Thông báo Tuyển chuyên gia

Thông báo Tuyển chuyên gia

03/11/2016
Thực hiện hoạt động: Xây dựng báo cáo phân tích hệ thống can thiệp bạo lực thể chất trẻ em trong gia đình, Cục Bảo vệ chăm sóc trẻ em cần tuyển chuyên gia thực hiện công việc với nội dung như sau:
Thông báo mời nộp hồ sơ tư vấn cá nhân

Thông báo mời nộp hồ sơ tư vấn cá nhân

26/10/2016
Thông báo mời nộp hồ sơ tư vấn cá nhân
Vận động nhắn tin ủng hộ người nghèo

Vận động nhắn tin ủng hộ người nghèo

15/10/2016
Vận động tổ chức, cá nhân nhắn tin ủng hộ nguồn lực, chung tay thực hiện công tác giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020
Thông báo tuyển chuyên gia

Thông báo tuyển chuyên gia

22/09/2016
Thực hiện kế hoạch xây dựng hướng dẫn đánh giá việc thực hiện Quyết định số 535/QĐ-TTg ngày 14/4/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thực hiện các khuyến nghị của Ủy ban về quyền trẻ em Liên hợp quốc, Cục Bảo vệ, chăm sóc trẻ em cần tuyển chuyên gia thực hiện công việc đáp ứng yêu cầu sau:
Thông báo: Đăng ký thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2017

Thông báo: Đăng ký thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2017

23/08/2016
Thực hiện Quyết định số 1074/QĐ-LĐTBXH ngày 17 tháng 8 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ đặt hàng thực hiện năm 2017, Viện Khoa học Lao động và Xã hội thông báo các tổ chức, cá nhân có nguyện vọng và đủ điều kiện tham gia tuyển chọn/xét giao trực tiếp nộp hồ sơ đăng ký để Hội đồng khoa học Bộ thẩm định và đánh giá.
Tuyển tư vấn hỗ trợ khảo sát việc thực hiện một số quyền của  trẻ khuyết tật

Tuyển tư vấn hỗ trợ khảo sát việc thực hiện một số quyền của trẻ khuyết tật

16/08/2016
Với việc phê chuẩn Công ước về Quyền trẻ em (CRC) của Liên Hợp Quốc năm 1990 và Công ước quốc tế về quyền của NKT, Việt Nam đã cam kết với thế giới về việc đảm bảo thực hiện các quyền của trẻ em nói chung và trẻ khuyết tật nói riêng. Luật Bảo vệ chăm sóc trẻ em năm 2016 bổ sung, sửa đổi cũng đã nêu rõ quyền của trẻ em và trách nhiệm của gia đình, xã hội và các cơ quan trong việc đảm bảo các quyền.
Tuyển chuyên gia biên dịch tài liệu

Tuyển chuyên gia biên dịch tài liệu

15/08/2016
Thực hiện kế hoạch xây dựng báo cáo đánh giá năng lực bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng, Phòng Kế hoạch - Tổng hợp cần tuyển chuyên gia biên dịch Báo cáo đánh giá năng lực bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng từ tiếng Anh sang tiếng Việt, nội dung như sau:
Thông báo đăng ký tham dự thi nâng ngạch lên Chuyên viên chính, Chuyên viên cao cấp năm 2016

Thông báo đăng ký tham dự thi nâng ngạch lên Chuyên viên chính, Chuyên viên cao cấp năm 2016

27/07/2016
Vụ Tổ chức cán bộ đã ban hành Công văn số 2805/LĐTBXH-TCCB ngày 27/7/2016 về việc đăng ký tham dự kỳ thi nâng ngạch công chức lên Chuyên viên chính, Chuyên viên cao cấp năm 2016.