Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

THÔNG BÁO

Thông báo mời thầu

Thông báo mời thầu

23/12/2016
Ban quản lý dự án “Tăng cường hệ thống trợ giúp xã hội Việt Nam”. mời thầu gói thầu: Mua sắm, lắp đặt thiết bị cho Hệ thống thông tin quản lý trợ giúp xã hội ở Trung ương và 04 tỉnh dự án nội dung như sau:
Thông báo mời thầu: Thực hiện đào tạo về hệ thống thông tin quản lý trợ giúp xã hội cho người sử dụng của 59 tỉnh

Thông báo mời thầu: Thực hiện đào tạo về hệ thống thông tin quản lý trợ giúp xã hội cho người sử dụng của 59 tỉnh

07/12/2016
Ban Quản lý dự án "Tăng cường hệ thống trợ giúp xã hội Việt Nam" đăng thông báo mời thầu gói: Thực hiện đào tạo về hệ thống thông tin quản lý trợ giúp xã hội cho người sử dụng của 59 tỉnh. Nội dung thông báo trong file đính kèm
Tuyển dụng tư vấn trong nước

Tuyển dụng tư vấn trong nước

07/11/2016
Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đang cần tuyển chuyên gia xây dựng bài giảng và tham gia giảng dạy lớp tập huấn hướng dẫn quản lý ca trong công tác hỗ trợ nạn nhân.
Thông báo Tuyển chuyên gia

Thông báo Tuyển chuyên gia

03/11/2016
Thực hiện hoạt động: Xây dựng báo cáo phân tích hệ thống can thiệp bạo lực thể chất trẻ em trong gia đình, Cục Bảo vệ chăm sóc trẻ em cần tuyển chuyên gia thực hiện công việc với nội dung như sau:
Thông báo mời nộp hồ sơ tư vấn cá nhân

Thông báo mời nộp hồ sơ tư vấn cá nhân

26/10/2016
Thông báo mời nộp hồ sơ tư vấn cá nhân
Vận động nhắn tin ủng hộ người nghèo

Vận động nhắn tin ủng hộ người nghèo

15/10/2016
Vận động tổ chức, cá nhân nhắn tin ủng hộ nguồn lực, chung tay thực hiện công tác giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020
Thông báo tuyển chuyên gia

Thông báo tuyển chuyên gia

22/09/2016
Thực hiện kế hoạch xây dựng hướng dẫn đánh giá việc thực hiện Quyết định số 535/QĐ-TTg ngày 14/4/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thực hiện các khuyến nghị của Ủy ban về quyền trẻ em Liên hợp quốc, Cục Bảo vệ, chăm sóc trẻ em cần tuyển chuyên gia thực hiện công việc đáp ứng yêu cầu sau:
Thông báo: Đăng ký thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2017

Thông báo: Đăng ký thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2017

23/08/2016
Thực hiện Quyết định số 1074/QĐ-LĐTBXH ngày 17 tháng 8 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ đặt hàng thực hiện năm 2017, Viện Khoa học Lao động và Xã hội thông báo các tổ chức, cá nhân có nguyện vọng và đủ điều kiện tham gia tuyển chọn/xét giao trực tiếp nộp hồ sơ đăng ký để Hội đồng khoa học Bộ thẩm định và đánh giá.