Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

THÔNG BÁO

Thông báo Kế hoạch tổ chức kỳ thi tiếng Hàn trong ngành nông nghiệp năm 2019

Thông báo Kế hoạch tổ chức kỳ thi tiếng Hàn trong ngành nông nghiệp năm 2019

30/11/2018
Thực hiện nội dung Bản ghi nhớ giữa Bộ Việc làm và Lao động Hàn Quốc và Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Việt Nam về chương trình đưa người lao động Việt Nam đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình trình cấp phép cho lao động nước ngoài của Hàn Quốc (Chương trình EPS), kỳ thi tiếng Hàn ngành nông nghiệp năm 2019 sẽ được tổ chức như sau:
Thông báo tuyển chuyên gia tư vấn trong nước về đánh giá nhanh nghèo đa chiều trẻ em

Thông báo tuyển chuyên gia tư vấn trong nước về đánh giá nhanh nghèo đa chiều trẻ em

15/10/2018
Triển khai thực hiện kế hoạch hoạt động về nghèo đa chiều trẻ em ở Việt Nam năm 2018 trong khuôn khổ dự án “Thúc đẩy và bảo vệ quyền trẻ em tại Việt Nam”, Văn phòng Quốc gia về giảm nghèo tiến hành tuyển chọn nhóm chuyên gia tư vấn (02 chuyên gia) cho hoạt động đánh giá nhanh nghèo đa chiều trẻ em (MDCP) đóng góp cho đánh giá giữa kỳ Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững cho giai đoạn 2016-2020.
Thông báo về việc trục trặc kỹ thuật đăng ký tham gia Chương trình lao động kết hợp kỳ nghỉ năm 2018 - 2019

Thông báo về việc trục trặc kỹ thuật đăng ký tham gia Chương trình lao động kết hợp kỳ nghỉ năm 2018 - 2019

25/09/2018
Do trục trặc kỹ thuật, việc đăng nhập thông tin cá nhân của các ứng viên trên cổng thông tin điện tử Chương trình lao động kết hợp kỳ nghỉ tại Australia (dự kiến lúc 10h sáng, thứ ba, ngày 25/9/2018) tạm thời gián đoạn. Việc đăng nhập thông tin cá nhân tham gia Chương trình sẽ được nối lại khi trục trặc kỹ thuật được khắc phục. Cục Quản lý lao động ngoài nước sẽ thông tin chính thức về thời gian đăng ký ngay khi sự cố được khắc phục.
Thông báo: Thay đổi thời gian trao Quyết định tuyển dụng

Thông báo: Thay đổi thời gian trao Quyết định tuyển dụng

04/09/2018
Ngày 16/8/2018, Chủ tịch Hội đồng Thi tuyển công chức có Thông báo số 3388/TB-HĐTT gửi trực tiếp đến thí sinh trúng tuyển và yêu cầu hoàn thiện hồ sơ dự tuyển theo quy định tại Khoản 2 Điều 9 Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số 24/2010/NĐ-BNV ngày 15/3/2010 của Chính phủ.
Kết quả thi tuyển công chức vào làm việc tại các đơn vị quản lý nhà nước thuộc Bộ

Kết quả thi tuyển công chức vào làm việc tại các đơn vị quản lý nhà nước thuộc Bộ

17/08/2018
Hội đồng thi tuyển công chức vào làm việc tại các đơn vị quản lý nhà nước thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thông quá kết quả thi tuyển công chức (Sau khi chấm phúc khảo bài thi ) và Danh sách thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển công chức Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội năm 2017.
Kết quả điểm thi tuyển công chức vào làm việc tại các đơn vị quản lý nhà nước thuộc Bộ

Kết quả điểm thi tuyển công chức vào làm việc tại các đơn vị quản lý nhà nước thuộc Bộ

31/07/2018
Thực hiện Kế hoạch thi tuyển công chức vào làm việc tại các đơn vị quản lý nhà nước thuộc Bộ, Hội đồng thi tuyển công chức vào làm việc tại các đơn vị quản lý nhà nước thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã tổ chức kỳ thi tuyển công chức gồm các môn thi: Kiến thức chung, Nghiệp vụ chuyên ngành, Ngoại ngữ và Tin học văn phòng.
Thông báo: Kết quả lựa chọn nhà thầu

Thông báo: Kết quả lựa chọn nhà thầu

30/07/2018
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu dự án Tăng cường hệ thống trợ giúp xã hội Việt Nam
Thông báo: Kết quả lựa chọn nhà thầu

Thông báo: Kết quả lựa chọn nhà thầu

14/06/2018
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu dự án Tăng cường hệ thống trợ giúp xã hội Việt Nam