Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

THÔNG BÁO

Học viện khoa học xã hội - Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ và tiến sĩ năm 2010

Học viện khoa học xã hội - Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ và tiến sĩ năm 2010

03/06/2010
Học viện khoa học xã hội - Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ và tiến sĩ năm 2010
Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh - Tuyển sinh Chương trình Thạc sĩ Chính sách Công, năm học 2010 - 2012

Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh - Tuyển sinh Chương trình Thạc sĩ Chính sách Công, năm học 2010 - 2012

03/06/2010
Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh - Tuyển sinh Chương trình Thạc sĩ Chính sách Công, năm học 2010 - 2012
Học viện báo chí và tuyên truyền: Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ và tiến sĩ năm 2010

Học viện báo chí và tuyên truyền: Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ và tiến sĩ năm 2010

25/05/2010
Thực hiện kế hoạch tuyển sinh hàng năm, Học viện Báo chí và Tuyên truyền thuộc Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh thông báo tuyển sinh Sau đại học đợt tháng 8 năm 2010.
Viện nghiên cứu thương mại - Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sỹ năm 2010

Viện nghiên cứu thương mại - Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sỹ năm 2010

25/05/2010
Viện nghiên cứu thương mại - Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sỹ năm 2010
Chương trình đào tạo

Chương trình đào tạo "Educational Technology Based Instructional Systems (Master's Degree: Instructional Systems)"

24/05/2010
Trong khuôn khổ chương trình đào tạo tài khóa 2010 của Nhật Bản, Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật bản tại Việt Nam (JICA) có thư mời cán bộ Việt Nam đăng ký tham gia chương trình đào tạo "Educational Technology Based Instructional Systems (Master's Degree: Instructional Systems)" được tổ chức tại Nhật bản (trong đó chương trình sơ bộ bắt đầu từ 9/2010 - 3/2011, thạc sỹ từ tháng 4/2011-03/2012 (từ tháng 9/2011-12/2011 là thực tập tại Việt Nam, từ 01/2012-03/2012 là giai đoạn hoàn thiện tại Nhật Bản)). Các chi phí liên quan tới khóa học do JICA tài trợ.
KẾT QUẢ KIỂM TRA TIẾNG HÀN NĂM 2010

KẾT QUẢ KIỂM TRA TIẾNG HÀN NĂM 2010

13/05/2010
KẾT QUẢ KIỂM TRA TIẾNG HÀN NĂM 2010
Chương trình Học bổng Năng lực Lãnh đạo Australia

Chương trình Học bổng Năng lực Lãnh đạo Australia

12/05/2010
Học bổng Năng lực Lãnh đạo Australia (ALA) bắt đầu nhận đơn cho năm học 2011. Học bổng Năng lực Lãnh đạo (ALA) là một phần thuộc Chương trình Học bổng Australia do thủ tướng Australia Kevin Rudd công bố tháng 11 năm 2009.
Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh: Tuyển sinh cao học năm 2010

Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh: Tuyển sinh cao học năm 2010

12/05/2010
Thực hiện kế hoạch tuyển sinh hàng năm, Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh thông báo tuyển sinh cao học tháng 8 năm 2010.