Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

THÔNG BÁO

Tuyển tư vấn cho Dự án hỗ trợ giảm nghèo PRPP.

Tuyển tư vấn cho Dự án hỗ trợ giảm nghèo PRPP.

06/10/2014
Tuyển 01 nhóm tư vấn gồm 03 tư vấn kỹ thuật quốc gia hỗ trợ Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng báo cáo tích hợp các chính sách hỗ trợ học sinh vùng khó khăn và đặc biệt khó khăn và xây dựng tài liệu kỹ thuật hướng dẫn các địa phương và các cơ sở giáo dục thực hiện các chế độ, chính sách cho học sinh sinh viên thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo vùng dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn thuộc Dự án hỗ trợ giảm nghèo PRPP.
Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ truyền thông thông báo mời chào hàng gói thầu

Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ truyền thông thông báo mời chào hàng gói thầu "Mua sắm thiết bị trường quay, phần mềm"

02/10/2014
Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ truyền thông, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thông báo mời chào hàng gói thầu "Mua sắm thiết bị trường quay, phần mềm"
Thông báo: mời chào hàng cạnh tranh

Thông báo: mời chào hàng cạnh tranh

11/09/2014
Cục Bảo vệ, chăm sóc trẻ em mời chào hàng cạnh tranh in ấn tài liệu năm 2014
Thông báo chiêu sinh lớp huấn luyện nghiệp vụ kiểm định kỹ thuật an toàn

Thông báo chiêu sinh lớp huấn luyện nghiệp vụ kiểm định kỹ thuật an toàn

06/09/2014
Thông báo chiêu sinh lớp huấn luyện nghiệp vụ kiểm định kỹ thuật an toàn
Thông báo tuyển chuyên gia

Thông báo tuyển chuyên gia

12/08/2014
Thực hiện Dự án sửa đổi Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, Cục Bảo vệ, chăm sóc trẻ em cần tuyển một số chuyên gia để thực hiện các công việc nội dung như sau:
Kết quả phỏng vấn ứng viên Điều dưỡng sang học tập và làm việc tại Cộng hòa liên bang Đức (khóa 2)

Kết quả phỏng vấn ứng viên Điều dưỡng sang học tập và làm việc tại Cộng hòa liên bang Đức (khóa 2)

28/07/2014
Kết quả phỏng vấn ứng viên Điều dưỡng sang học tập và làm việc tại Cộng hòa liên bang Đức (khóa 2)
Tuyển dụng  nhân sự Dự án Tăng cường hệ thống trợ giúp xã hội Việt Nam

Tuyển dụng nhân sự Dự án Tăng cường hệ thống trợ giúp xã hội Việt Nam

04/06/2014
Ban Quản lý Dự án “Tăng cường hệ thống trợ giúp xã hội Việt Nam” (Ban QLDA), Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội thông báo tuyển dụng nhân sự làm việc tại Ban QLDA Trung ương.
Tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2014

Tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2014

30/05/2014
Theo Thông tư số 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ, Trường Đại học Lao động – Xã hội thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ Kế toán và Quản trị nhân lực năm 2014 như sau (Thông báo này thay thế Thông báo số 701/TB-ĐHLĐXH ngày 24/4/2014)