Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

THÔNG BÁO

Thông báo: Tuyển chuyên gia trong nước

Thông báo: Tuyển chuyên gia trong nước

21/04/2015
Ban Quản lý dự án nâng cao năng lực về bình đẳng giới cần tuyển chuyên gia tư vấn trong nước, cụ thể như sau:
Thông báo: Tuyển chuyên gia tư vấn

Thông báo: Tuyển chuyên gia tư vấn

17/04/2015
Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội cần tuyển chuyên gia tư vấn để thực hiện một số hoạt động sau:
Tuyển cộng tác viên làm phóng viên truyền hình và nhân viên tư vấn năm 2015

Tuyển cộng tác viên làm phóng viên truyền hình và nhân viên tư vấn năm 2015

09/04/2015
Tuyển cộng tác viên làm phóng viên truyền hình và nhân viên tư vấn năm 2015
Thông báo mời thầu: Mua xe ôtô cho Ban quản lý dự án Trung ương và các Ban quản lý dự án tỉnh

Thông báo mời thầu: Mua xe ôtô cho Ban quản lý dự án Trung ương và các Ban quản lý dự án tỉnh

09/01/2015
Ban quản lý dự án Tăng cường hệ thống trợ giúp xã hội Việt Nam thay mặt cho chủ đầu tư là Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội mời các nhà thầu có đủ tư cách hợp lệ tham gia đấu thầu gói thầu:
Thông báo mời thầu: Thu thập và nhập dữ liệu để xây dựng cơ sở dữ liệu cho 4 tỉnh tham gia dự án phục vụ công tác chi trả

Thông báo mời thầu: Thu thập và nhập dữ liệu để xây dựng cơ sở dữ liệu cho 4 tỉnh tham gia dự án phục vụ công tác chi trả

09/01/2015
Ban quản lý dự án Tăng cường hệ thống trợ giúp xã hội Việt Nam mời các nhà thầu hợp lệ tham gia đấu thầu để thực hiện gói thầu Thu thập và nhập dữ liệu để xây dựng cơ sở dữ liệu cho 4 tỉnh tham gia dự án phục vụ công tác chi trả.
Hoán đổi ngày nghỉ, ngày đi làm bù các dịp nghỉ lễ, Tết năm 2015

Hoán đổi ngày nghỉ, ngày đi làm bù các dịp nghỉ lễ, Tết năm 2015

12/12/2014
Hoán đổi ngày nghỉ, ngày đi làm bù các dịp nghỉ lễ, Tết năm 2015
Thông báo tuyển chuyên gia

Thông báo tuyển chuyên gia

03/12/2014
Thực hiện Dự án sửa đổi Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, Cục Bảo vệ, chăm sóc trẻ em cần tuyển một số chuyên gia để thực hiện các công việc nội dung như sau:
Thông báo mời chào hàng cạnh tranh

Thông báo mời chào hàng cạnh tranh

06/11/2014
Văn phòng Bộ LĐ-TB&XH mời chào hàng cạnh tranh in Sổ tay truyền thông thúc đẩy bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị