Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

NGƯỜI CÓ CÔNG

Về việc cấp lại Bằng Tổ quốc ghi công

Về việc cấp lại Bằng Tổ quốc ghi công

10/01/2013
Gia đình ông Đinh Công Hưng (dangphong191@...) có 2 liệt sĩ là Nguyễn Đức Vưu và Nguyễn Đức Cửu. Do Bằng Tổ quốc ghi công của 2 liệt sĩ bị hư hỏng, nên gia đình làm thủ tục đề nghị cấp lại, tuy nhiên Bằng được cấp lại đã ghi sai tên đệm của 2 liệt sĩ.

Chung nhan Tin Nhiem Mang