Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

TRẢ LỜI CHẤT VẤN CỬ TRI & ĐBQH

Kiến nghị của cử tri TP. Hồ Chí Minh gửi tới sau kỳ họp thứ 7 Quốc hội XIV

Kiến nghị của cử tri TP. Hồ Chí Minh gửi tới sau kỳ họp thứ 7 Quốc hội XIV

16/09/2019
Cử tri TP. Hồ Chí Minh kiến nghị: Cử tri đề nghị các quy định về quyền lợi, chế độ và chính sách đối với người cao tuổi trong Luật Người cao tuổi chưa phù hợp. Đề nghị Chính phủ và các Bộ, ngành liên quan có chính sách quan tâm đến vấn đề này hơn nhằm bảo đảm quyền lợi cho người cao tuổi đặc biệt trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe (Kiến nghị số 19)
Kiến nghị của cử tri tỉnh Lào Cai gửi tới sau kỳ họp thứ 7 Quốc hội XIV

Kiến nghị của cử tri tỉnh Lào Cai gửi tới sau kỳ họp thứ 7 Quốc hội XIV

13/09/2019
Cử tri tỉnh Lào Cai kiến nghị: Thủ tục đối với đối tượng quy định tại điểm c, khoản 1, Điều 5 Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội “Trẻ em dưới 16 tuổi mồ côi cha hoặc mẹ và người còn lại mất tích theo quy định của pháp luật”. Đề nghị bỏ thủ tục tuyên bố mất tích thay bằng việc xác nhận của địa phương nơi cư trú, vì thủ tục này khó thực hiện và gia đình các cháu đều thuộc hộ nghèo (Kiến nghị số 16)
Kiến nghị của cử tri tỉnh Lào Cai gửi tới sau kỳ họp thứ 7 Quốc hội XIV

Kiến nghị của cử tri tỉnh Lào Cai gửi tới sau kỳ họp thứ 7 Quốc hội XIV

13/09/2019
Cử tri tỉnh Lào Cai kiến nghị: Cử tri phản ánh mức trợ cấp xã hội đối với đối tượng quy định tại điểm b, khoản 5, Điều 5 Nghị định 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ quy định 1,0 là thấp. Đề nghị nâng hệ số tính mức trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng quy định tại điểm b, khoản 5, điều 5 Nghị định số 136/2013/NĐ-CP “người từ đủ 80 tuổi trở lên mà không thuộc diện quy định tại điểm a khoản này mà không có lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng, trợ cấp xã hội hàng tháng” từ hệ số 1,0 (270.000 đồng/tháng) lên hệ số 1,5 (450.000 đồng/tháng) (Kiến nghị số 17)
Kiến nghị của cử tri tỉnh Bình Định gửi tới sau kỳ họp thứ 7 Quốc hội XIV

Kiến nghị của cử tri tỉnh Bình Định gửi tới sau kỳ họp thứ 7 Quốc hội XIV

13/09/2019
Cử tri tỉnh Bình Định kiến nghị: Cử tri tiếp tục kiến nghị Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nghiên cứu trình Chính phủ sửa đổi Khoản 5 Điều 5 Nghị định 136/2013/NĐ-CP của Chính phủ ngày 21/10/2013 quy định chính sách trợ giúp xã hội theo hướng xây dựng lộ trình để người từ 75 tuổi trở lên mà không có lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng... được hưởng trợ cấp hàng tháng (Kiến nghị số 18)
Kiến nghị của cử tri tỉnh Đồng Tháp gửi tới sau kỳ họp thứ 7 Quốc hội XIV

Kiến nghị của cử tri tỉnh Đồng Tháp gửi tới sau kỳ họp thứ 7 Quốc hội XIV

12/09/2019
Cử tri tỉnh Đồng Tháp kiến nghị: Cử tri kiến nghị quan tâm đến các điều kiện sinh hoạt, giải trí và chăm sóc sức khỏe cho người già được tốt hơn, bởi vì đây là một lực lượng chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu dân số và ngày càng tăng (Kiến nghị số 14)
Kiến nghị của cử tri tỉnh Nghệ An gửi tới sau kỳ họp thứ 7 Quốc hội XIV

Kiến nghị của cử tri tỉnh Nghệ An gửi tới sau kỳ họp thứ 7 Quốc hội XIV

11/09/2019
Cử tri tỉnh Nghệ An kiến nghị: Cử tri đề nghị Bộ Lao động - Thương binh và xã hội, Bộ Quốc phòng nghiên cứu ban hành văn bản hướng dẫn về việc cấp Bằng Tổ quốc ghi công đối với những liệt sỹ đã được ghi danh tại các Bia, Đài tưởng niệm liệt sỹ nhưng do thất lạc hoặc không tra cứu được hồ sơ để giải quyết chế độ, chính sách đối với thân nhân liệt sỹ (Kiến nghị số 13)
Kiến nghị của cử tri tỉnh Sóc Trăng gửi tới sau kỳ họp thứ 7 Quốc hội XIV

Kiến nghị của cử tri tỉnh Sóc Trăng gửi tới sau kỳ họp thứ 7 Quốc hội XIV

10/09/2019
Cử tri tỉnh Sóc Trăng kiến nghị: Cử tri đề nghị xem xét bổ sung chính sách hỗ trợ cho đối tượng hội viên cựu chiến binh khi qua đời được hưởng chế độ mai táng phí (Kiến nghị số 12)