Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

TRẢ LỜI CHẤT VẤN CỬ TRI & ĐBQH

Kiến nghị của cử tri tỉnh Bình Định gửi tới sau kỳ họp thứ 7 Quốc hội XIV

Kiến nghị của cử tri tỉnh Bình Định gửi tới sau kỳ họp thứ 7 Quốc hội XIV

25/09/2019
Cử tri tỉnh Bình Định kiến nghị: Đề nghị Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp tục thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, tạo việc làm, giảm nghèo, nhất là đối với đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số. Tiếp tục phối hợp huy động các nguồn lực xã hội để hỗ trợ, giúp đỡ người nghèo. Phối hợp với các địa phương tập trung giải quyết các hồ sơ người có công còn tồn đọng (Kiến nghị số 50).
Kiến nghị của cử tri tỉnh Bắc Kạn gửi tới sau kỳ họp thứ 7 Quốc hội XIV

Kiến nghị của cử tri tỉnh Bắc Kạn gửi tới sau kỳ họp thứ 7 Quốc hội XIV

25/09/2019
 Cử tri tỉnh Bắc Kạn kiến nghị: Đề nghị trình Thủ tướng Chính phủ sửa đổi Quyết định số 1855/QĐ-TTg ngày 11/11/2009 về việc thành lập, kiện toàn Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ cấp tỉnh, huyện theo hướng: Giao thẩm quyền quyết định thành lập, quy định chức năng nhiệm vụ, cơ cấu và danh sách các thành viên của Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ cấp huyện cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện để đảm bảo chủ động, linh hoạt trong quá trình thực hiện. Đồng thời, hướng dẫn cụ thể hơn hoạt động công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ tại cấp xã (Kiến nghị số 51).
Kiến nghị của cử tri tỉnh Lào Cai gửi tới sau kỳ họp thứ 7 Quốc hội XIV

Kiến nghị của cử tri tỉnh Lào Cai gửi tới sau kỳ họp thứ 7 Quốc hội XIV

24/09/2019
Cử tri tỉnh Lào Cai kiến nghị: đề nghị xem xét, chuyển các chính sách hỗ trợ trực tiếp cho hộ nghèo thành các chính sách hỗ trợ chung cho cả cộng đồng, vì các hộ nghèo được thụ hưởng các chính sách đa phần có tư tưởng trông chờ, ỷ lại, không muốn vươn lên thoát nghèo (Kiến nghị số 49).
Kiến nghị của cử tri Bến Tre, Long An, Ninh Bình, Bình Thuận, Đồng Nai, Thái Nguyên, Bình Định, thành phố Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh gửi tới sau kỳ họp thứ 7 Quốc hội XIV

Kiến nghị của cử tri Bến Tre, Long An, Ninh Bình, Bình Thuận, Đồng Nai, Thái Nguyên, Bình Định, thành phố Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh gửi tới sau kỳ họp thứ 7 Quốc hội XIV

23/09/2019
Cử tri Bến Tre, Long An, Ninh Bình, Bình Thuận, Đồng Nai, Thái Nguyên, Bình Định, thành phố Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị: 
Kiến nghị của cử tri TP. Đà Nẵng gửi tới sau kỳ họp thứ 7 Quốc hội XIV

Kiến nghị của cử tri TP. Đà Nẵng gửi tới sau kỳ họp thứ 7 Quốc hội XIV

23/09/2019
Cử tri TP. Đà Nẵng kiến nghị: cần ban hành Nghị định riêng quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, trên cơ sở tách bạch Nghị định số 95/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội và đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Qua đó, tạo hành lang pháp lý đầy đủ, cho phép xử lý hiệu quả các hành vi vi phạm về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp (Kiến nghị số 40).
Kiến nghị của cử tri tỉnh Hà Tĩnh, Nghệ An, Lào Cai, Thái Nguyên, Bắc Kạn, Bình Định và thành phố Hồ Chí Minh gửi tới sau kỳ họp thứ 7 Quốc hội XIV

Kiến nghị của cử tri tỉnh Hà Tĩnh, Nghệ An, Lào Cai, Thái Nguyên, Bắc Kạn, Bình Định và thành phố Hồ Chí Minh gửi tới sau kỳ họp thứ 7 Quốc hội XIV

22/09/2019
Cử tri tỉnh Hà Tĩnh, Nghệ An, Lào Cai, Thái Nguyên, Bắc Kạn, Bình Định và thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị: 
Kiến nghị của cử tri tỉnh Lào Cai gửi tới sau kỳ họp thứ 7 Quốc hội XIV

Kiến nghị của cử tri tỉnh Lào Cai gửi tới sau kỳ họp thứ 7 Quốc hội XIV

20/09/2019
Cử tri tỉnh Lào Cai đề nghị nâng mức hỗ trợ tiền đóng BHXH cho người tham gia BHXH tự nguyện theo Điều 14 Nghị định 134/2015/NĐ-CP ngày 29/12/2015 của Chính phủ từ mức 30% lên 50% đối với người tham gia BHXH tự nguyện thuộc hộ nghèo. Từ mức 25% lên 35% đối với người tham gia BHXH tự nguyện thuộc hộ cận nghèo. Từ mức 10% lên 20% đối với các đối tượng khác (Kiến nghị số 27)
Kiến nghị của cử tri tỉnh Thanh Hóa gửi tới sau kỳ họp thứ 7 Quốc hội XIV

Kiến nghị của cử tri tỉnh Thanh Hóa gửi tới sau kỳ họp thứ 7 Quốc hội XIV

20/09/2019
Cử tri tỉnh Thanh hóa kiến nghị về tham gia BHXH tự nguyện, theo chủ trương chung từ năm 2010 về trước vận động người dân tham gia đóng BHXH tự nguyện, thời gian đóng 15 năm trở lên là được nghỉ hưu mức thấp nhất là 45%. Đến năm 2015, người dân tham gia đóng BHXH phải đóng từ 20 năm trở lên thì mới được nghỉ hưu mức thấp nhất là 45%. Vì vậy, người dân không mặn mà với việc tham gia BHXH tự nguyện. Đề nghị Trung ương có cơ chế đối với những người đóng trước năm 2010 (Kiến nghị số 28)