Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

BỘ VỚI DOANH NGHIỆP

Công bố thông tin doanh nghiệp hoạt động cho thuê lại lao động (từ 23/02/2019 đến ngày 12/03/2019)

Công bố thông tin doanh nghiệp hoạt động cho thuê lại lao động (từ 23/02/2019 đến ngày 12/03/2019)

21/03/2019
Thực hiện công bố các doanh nghiệp được cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động theo quy định tại khoản 3 Điều 21 Thông tư số 01/2014/TT-BLĐTBXH ngày 08/01/2014 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 55/2013/NĐ-CP ngày 22/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành khoản 3 Điều 54 của Bộ luật Lao động về việc cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động, việc ký quỹ và Danh mục công việc được thực hiện thuê lại lao động.
 Cấp Giấy phép lao động cho người nước ngoài

Cấp Giấy phép lao động cho người nước ngoài

11/03/2019
Công ty TNHH Nhà hàng JW Homemade Catering Hàn Quốc có trụ sở tại Vĩnh Phúc hỏi: Công ty chúng tôi có 02 người lao động nước ngoài hiện đang làm việc. Trước ngày 25/10/2018 trụ sở Công ty ở Thái Nguyên, chúng tôi đã làm thủ tục xin cấp GPLĐ cho 02 người lao động nước ngoài trên theo đúng quy định. Sau khi chuyển sang Vĩnh Phúc, chuyên viên Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Vĩnh Phúc yêu cầu chúng tôi làm thủ tục cấp mới GPLĐ ở Vĩnh Phúc, tôi muốn hỏi như vậy có đúng quy định hay không?
Giấy phép lao động của người lao động nước ngoài

Giấy phép lao động của người lao động nước ngoài

11/03/2019
Công ty TNHH DIGI – TEXX Việt Nam hỏi: Người lao động đã ký kết HĐ lao động xác định thời hạn 2 lần, mỗi lần 2 năm, theo đúng yêu cầu của giấy phép lao động. Khi ký kết lần 3, chúng tôi cần ký hợp đồng loại nào: - HĐLĐ xác định thời hạn 2 năm - HĐLĐ không xác định thời hạn. Chúng tôi đính kèm công văn số 1073/CVL-QLLĐ ngày 2/10/2018 của Bộ cho công ty Cổ phần dịch vụ hàng hóa Tân Sơn Nhất nhưng câu trả lời vẫn chưa rõ ràng và doanh nghiệp hiện không biết xử lý như thế nào?
Vướng mắc về việc doanh nghiệp tự cấp thẻ an toàn lao động

Vướng mắc về việc doanh nghiệp tự cấp thẻ an toàn lao động

11/03/2019
Công ty TNHH Tư vấn và Chuyển giao công nghệ Đại Tín là đơn vị tư vấn đấu thầu. Trong quá trình thực hiện đánh giá HSDT của các nhà thầu tham dự, chúng tôi gặp vấn đề khó khăn trong việc xác minh tính hợp pháp, hợp lệ của các thẻ an toàn lao động do nhà thầu tự cấp, như sau:
Chi trả trợ cấp thôi việc đối với thời gian thử việc

Chi trả trợ cấp thôi việc đối với thời gian thử việc

11/03/2019
Bà Nguyễn Thị Thu Thủy - Phòng Nhân sự của Công ty TNHH Xay Lúa Mì Việt Nam hỏi: Tại Khoản 4, Điều 2 của Nghị định 148/2018/NĐ-CP lại quy định như sau:
Công bố thông tin doanh nghiệp hoạt động cho thuê lại lao động (từ 28/12/2018 đến ngày 22/02/2019)

Công bố thông tin doanh nghiệp hoạt động cho thuê lại lao động (từ 28/12/2018 đến ngày 22/02/2019)

04/03/2019
Thực hiện công bố các doanh nghiệp được cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động theo quy định tại khoản 3 Điều 21 Thông tư số 01/2014/TT-BLĐTBXH ngày 08/01/2014 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 55/2013/NĐ-CP ngày 22/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành khoản 3 Điều 54 của Bộ luật Lao động về việc cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động, việc ký quỹ và Danh mục công việc được thực hiện thuê lại lao động.
 Khó khăn khi lập phương án sử dụng lao động

Khó khăn khi lập phương án sử dụng lao động

07/01/2019
Bà Nguyễn Thị Hoa - Công ty cấp nước Đà Nẵng hỏi: Hiện nay, trong khi lập phương án sử dụng lao động doanh nghiệp có một số khó khăn, bởi theo Nghị định 126/2017/NĐ-CP thì có quy định phương án sử dụng lao động phải được phê duyệt trước khi lập phương án cổ phần hóa, trong khi Nghị định 63/2015/NĐ-CP thì có quy định phương án sử dụng lao động được trình cùng lúc với phương án sắp xếp (nếu là cổ phần hóa doanh nghiệp thì là phương án cổ phần hóa).
Vướng mắc khi xây dựng phương án cổ phần hóa

Vướng mắc khi xây dựng phương án cổ phần hóa

07/01/2019
Bà Nguyễn Thị Nga, Công ty TNHH MTV Đầu tư du lịch Huế hỏi: Theo hướng dẫn tại Thông tư 07/2018 và Nghị định 126/2017 có nhiều điểm còn chưa được hướng dẫn rõ nên khó cho doanh nghiệp khi triển khai. Rất mong được Bộ Lao động - Thương binh Xã hội có hướng dẫn cụ thể để việc thực hiện cổ phần hóa doanh nghiệp đúng quy định và đảm bảo quyền lợi của người lao động.