Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

BỘ VỚI DOANH NGHIỆP

Chỉ định tổ chức chứng nhận cho Công ty Cổ phần Chứng nhận và Kiểm định Vinacontrol

Chỉ định tổ chức chứng nhận cho Công ty Cổ phần Chứng nhận và Kiểm định Vinacontrol

04/05/2019
Ngày 2/5/2019, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định số 617/QĐ-LĐTBXH về việc chỉ định tổ chức chứng nhận
Chỉ định tổ chức chứng nhận cho Công ty Cổ phần Kiểm định kỹ thuật an toàn và Tư vấn xây dựng - INCOSAF

Chỉ định tổ chức chứng nhận cho Công ty Cổ phần Kiểm định kỹ thuật an toàn và Tư vấn xây dựng - INCOSAF

03/05/2019
Ngày 2/5/2019, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định số 618/QĐ-LĐTBXH về việc chỉ định tổ chức chứng nhận
Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn hạng C cho Công ty Cổ phần Kiểm định An toàn Công nghiệp Một

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn hạng C cho Công ty Cổ phần Kiểm định An toàn Công nghiệp Một

02/05/2019
Ngày 2/5/2019, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định số 619/QĐ-LĐTBXH về việc cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động
Công bố thông tin doanh nghiệp hoạt động cho thuê lại lao động (từ 23/02/2019 đến ngày 22/03/2019)

Công bố thông tin doanh nghiệp hoạt động cho thuê lại lao động (từ 23/02/2019 đến ngày 22/03/2019)

04/04/2019
Thực hiện công bố các doanh nghiệp được cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động theo quy định tại khoản 3 Điều 21 Thông tư số 01/2014/TT-BLĐTBXH ngày 08/01/2014 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 55/2013/NĐ-CP ngày 22/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành khoản 3 Điều 54 của Bộ luật Lao động về việc cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động, việc ký quỹ và Danh mục công việc được thực hiện thuê lại lao động.
Chính sách về lao động nước ngoài

Chính sách về lao động nước ngoài

04/04/2019
Công ty TNHH Groz-Beckert Việt Nam (sau đây gọi tắt là Công ty), địa chỉ: Cụm Công nghiệp Đại An, thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam đề nghị Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn một số nội dung liên quan đến chính sách về lao động nước ngoài như sau:
Sửa đổi, bổ sung văn bản pháp luật tạo điều kiện cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Sửa đổi, bổ sung văn bản pháp luật tạo điều kiện cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

04/04/2019
Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) cựu đại biểu Quốc hội có đề nghị về việc sửa đổi, bổ sung văn bản pháp luật tạo điều kiện cho doanh nghiệp nhỏ và vừa phát triển tới Bộ Lao động như sau: Đề nghị Bộ Loa động – Thương binh và Xã hội cần có chính sách quan tâm đào tạo nguồn nhân lực, đặc biệt là những ngành nghề kỹ thuật cao, cao nghệ thông tin, đáp ứng yêu cầu cách mạng 4.0 và nguồn nhân lực làm thương mại điện tử.
Thủ tục xử lý kỷ luật người lao động

Thủ tục xử lý kỷ luật người lao động

04/04/2019
Công ty TNHH Phụ tùng xe máy – ô tô Showa Việt Nam hỏi: Theo quy định tại Khoản 12, Điều 1 Nghị định 148/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 05/2015/NĐ-CP: “2. Trường hợp người sử dụng lao động phát hiện hành vi vi phạm kỷ luật lao động sau thời điểm hành vi phạm đã xảy ra, có đủ căn cứ chứng minh được lỗi của người lao động và trong thời hiệu xử lý kỷ luật thì thực hiện như sau:
Phạm vi hoạt động của doanh nghiệp theo Giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm

Phạm vi hoạt động của doanh nghiệp theo Giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm

04/04/2019
Chi nhánh Nagashima Ohno & Tsunematsu tại Hà Nội hỏi: Chúng tôi là một công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài thành lập tại Việt Nam, hiện đang thực hiện một số ngành nghề kinh doanh, trong đó có dịch vụ giới thiệu việc làm (Mã ngành nghề kinh doanh VSIC 7810). Để thực hiện hoạt động này, chúng tôi đã được Sở Lao động – Thương binh và Xã hội có thẩm quyền cấp Giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm còn hiệu lực trong một vài năm tới.