Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

BỘ VỚI DOANH NGHIỆP

Hướng dẫn quy định về làm tròn số khi tính số ngày nghỉ hằng năm

Hướng dẫn quy định về làm tròn số khi tính số ngày nghỉ hằng năm

21/06/2019
Công ty TNHH Giầy Alena Việt Nam hỏi: Trong quá trình thực hiện quy định của pháp luật liên quan đến ngày nghỉ hằng năm thì Công ty chúng tôi có vướng mắc như sau:
Trách nhiệm của người sử dụng lao động khi người lao động bị tai nạn

Trách nhiệm của người sử dụng lao động khi người lao động bị tai nạn

17/06/2019
Công ty Cổ phần DAP số 2 - VINACHEM hỏi: Theo quy định tại Điều 38, Luật An toàn vệ sinh lao động có quy định về trách nhiệm của người sử dụng lao động khi người lao động bị tai nạn lao động:
Mức trợ cấp đối với người lao động khi công ty giải thể

Mức trợ cấp đối với người lao động khi công ty giải thể

14/06/2019
Công ty TNHH May lụa Việt Nam hỏi: Công Ty trong thời hạn khoảng cuối tháng 05 là giải thể thì người lao động trong các trường hợp là hợp đồng không xác định thời hạn ký trước năm 2009 và hợp đồng không xác định thời hạn ký từ năm 2009 được hưởng trợ cấp như thế nào?
Xác định đối tượng người nước ngoài di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp

Xác định đối tượng người nước ngoài di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp

10/06/2019
Tập đoàn Panasonic tại Việt nam là doanh nghiệp đầu tư nước ngoài có 100% vốn Nhật Bản (có đơn vị chủ quản là Công ty TNHH Panasonic Việt Nam). Hiện tại, Tập đoàn chúng tôi có một số vướng mắc về việc thực hiện Nghị định 143/2018/NĐ-CP ngày 15/10/2018 về Luật Bảo hiểm xã hội đối với người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam như sau:
Điều kiện của Doanh nghiệp thực hiện dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài

Điều kiện của Doanh nghiệp thực hiện dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài

07/06/2019
Chi nhánh Nagashima Ohno & Tsunematsu tại Hà Nội là một Công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài thành lập tại Việt Nam, hiện đang thực hiện một số ngành nghề kinh doanh, trong đó có dịch vụ giới thiệu việc làm (Mã ngành nghề kinh doanh VSIC 7810). Để thực hiện hoạt động này, chúng tôi đã được Sở LĐTBXH có thẩm quyền cấp Giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm còn hiệu lực trong một vài năm tới. Theo quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và Giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm, chúng tôi được phép thực hiện dịch vụ giới thiệu việc làm, nhưng không bao gồm giới thiệu, tuyển chọn, cung ứng nhân lực cho các doanh nghiệp có chức năng xuất khẩu lao động.
Chính sách về người có công và người khuyết tật

Chính sách về người có công và người khuyết tật

06/06/2019
Hiệp hội Thương binh và Người khuyết tật kiến nghị như sau:
Chính sách bồi thường tai nạn lao động

Chính sách bồi thường tai nạn lao động

05/06/2019
Công ty cổ phần Thiên Tân hỏi: Công ty có trường hợp công nhân bị tai nạn giao thông khi đi làm nhiệm vụ ngoài phạm vi cơ quan theo phân công Công ty và khi điều tra tai nạn lao động được xác định là tai nạn lao động.
Hướng dẫn cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động

Hướng dẫn cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động

04/06/2019
Công ty TNHH Tốc độ xanh được cấp Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động số 53/LĐTBXH-GP cấp ngày 31/8/2015, có hiệu lực 36 tháng kể từ ngày cấp (đến nay đã hết hạn). Hiện tại giấy phép đã được gia hạn lần đầu có hiệu lực đến hết ngày 30/8/2020 (việc cấp và gia hạn theo quy định tại Nghị định 55/2013/NĐ-CP). Doanh nghiệp sau khi nghiên cứu Nghị định số 29/2019/NĐ-CP, tôi có một số thắc mắc về nghị định như sau: