Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

BỘ VỚI DOANH NGHIỆP

Người sử dụng lao động không bắt buộc thanh toán chi phí y tế, tiền lương cho người bị tai nạn lao động

Người sử dụng lao động không bắt buộc thanh toán chi phí y tế, tiền lương cho người bị tai nạn lao động

02/08/2019
Công ty TNHH GLOBAL DYEING hỏi: Theo Khoản 2, Điều 39 Luật An toàn, vệ sinh lao động: “Trường hợp người lao động bị tai nạn khi đi từ nơi ở đến nơi làm việc hoặc từ nơi làm việc về nơi ở theo tuyến đường và thời gian hợp lý, nếu do lỗi của người khác gây ra hoặc không xác định được người gây ra tai nạn thì người sử dụng lao động trợ cấp cho người lao động theo quy định tại Khoản 5, Điều 38 của Luật An toàn, vệ sinh lao động.    
Chi trả tiền lương cho người quản lý, người lao động vào những ngày nghỉ có hưởng lương

Chi trả tiền lương cho người quản lý, người lao động vào những ngày nghỉ có hưởng lương

03/07/2019
Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Sê San 3A hỏi: Công ty Sê San 3A đang thực hiện trả tiền lương cho người quản lý, người lao động vào ngày nghỉ hằng năm tại Điều 111; ngày nghỉ hằng năm tăng thêm theo thâm niên làm việc tại Điều 112; ngày nghỉ lễ, tết tại Điều 115 và ngày nghỉ việc riêng có hưởng lương tại Khoản 1, Điều 116 của Bộ luật Lao động trong năm 2018 như sau:
Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn hạng C cho Công ty TNHH Huấn luyện kỹ thuật an toàn Việt Nam

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn hạng C cho Công ty TNHH Huấn luyện kỹ thuật an toàn Việt Nam

01/07/2019
Ngày 7/5/2019, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định số 639/QĐ-LĐTBXH về việc cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động
Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn hạng C cho Trung tâm Kiểm định Kỹ thuật an toàn Hà Nội

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn hạng C cho Trung tâm Kiểm định Kỹ thuật an toàn Hà Nội

28/06/2019
Ngày 7/5/2019, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định số 638/QĐ-LĐTBXH về việc cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động
Thời gian thử việc có được tính hưởng trợ cấp thôi việc?

Thời gian thử việc có được tính hưởng trợ cấp thôi việc?

27/06/2019
Công ty TNHH Công nghệ giao tiếp Wise - Concetti hỏi: Theo như Doanh nghiệp tìm hiểu, Nghị định 148/2018/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 15/12/2018, sửa đổi, bổ sung Nghị định 05/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động. Theo đó, thời gian người lao động (NLĐ) đã làm việc thực tế cho người sử dụng lao động (NSDLĐ) khi tính trợ cấp thôi việc, mất việc làm *không* bao gồm thời gian thử việc, học nghề, tập nghề của NLĐ là thời gian làm việc để chi trả trợ cấp.
Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động cho Công ty TNHH Kiểm định Sông Hồng

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động cho Công ty TNHH Kiểm định Sông Hồng

27/06/2019
Ngày 22/5/2019, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định số 700/QĐ-LĐTBXH về việc cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động
Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động cho Trung tâm Kiểm định Kỹ thuật an toàn Khu vực II

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động cho Trung tâm Kiểm định Kỹ thuật an toàn Khu vực II

26/06/2019
Ngày 21/5/2019, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định số 695/QĐ-LĐTBXH về việc cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động
Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn hạng C cho Công ty Cổ phần Kiểm định kỹ thuật và Tư vấn an toàn lao động Hải Phòng

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn hạng C cho Công ty Cổ phần Kiểm định kỹ thuật và Tư vấn an toàn lao động Hải Phòng

22/06/2019
Ngày 28/5/2019, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định số 732/QĐ-LĐTBXH về việc cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động