Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

CHUYÊN ĐỀ ĐỊA PHƯƠNG

THÁI BÌNH VỚI VẤN ĐỀ CHĂM SÓC NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG VÀ VIỆC LÀM CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN

THÁI BÌNH VỚI VẤN ĐỀ CHĂM SÓC NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG VÀ VIỆC LÀM CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN

03/06/2015
Báo cáo chỉ rõ mục tiêu, chỉ tiêu và đề ra những phương hướng, giải pháp trọng tâm thực hiện vận động ủng hộ Quỹ năm 2012. Trong đó, tổng thu vận động ủng hộ Quỹ 3 cấp đạt 6,2 tỷ đồng, cụ thể: Cấp tỉnh 900 triệu đồng, cấp huyện, thành phố 2 tỷ đồng, cấp cơ sở 3,3 tỷ đồng. Quy định rõ đối tượng và phạm vi vận động đóng góp xây dựng Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa"; mức vận động đóng góp Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa". Việc huy động tập trung chủ yếu từ tháng 6 đến 8/2012, phấn đấu 100% xã, phường, thị trấn xây dựng Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa"; bình quân mỗi xã, phường, thị trấn 11,5 triệu đồng trở lên; bình quân mỗi huyện, thành phố từ 250 triệu đồng trở lên.....
ĐỒNG NAI VỚI VẤN ĐỀ ĐÀO TẠO NGHỀ CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN VÀ AN SINH XÃ HỘI, VIỆC LÀM

ĐỒNG NAI VỚI VẤN ĐỀ ĐÀO TẠO NGHỀ CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN VÀ AN SINH XÃ HỘI, VIỆC LÀM

20/05/2015
Người lao động ở nông thôn lâu nay vẫn loay hoay, vất vả trên con đường thoát nghèo vì thiếu kiến thức về ngành nghề cụ thể cùng thông tin về thị trường những hàng hóa mà họ sản xuất ra… Do đó, công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn có ý nghĩa quan trọng, giúp nông dân có thể tự tìm được việc làm, tự tổ chức sản xuất bước đầu theo mô hình kinh tế hộ gia đình.....
THÁI NGUYÊN VỚI CÔNG TÁC CHĂM SÓC NGƯỜI CÓ CÔNG VÀ ĐÀO TẠO NGHỀ

THÁI NGUYÊN VỚI CÔNG TÁC CHĂM SÓC NGƯỜI CÓ CÔNG VÀ ĐÀO TẠO NGHỀ

09/05/2015
Được thành lập từ năm 2004 với chỉ tiêu 50 giường nghỉ, đến nay, Trung tâm Điều dưỡng NCC tỉnh đã nâng lên 70 giường. Mỗi năm, Trung tâm tiếp đón khoảng 2 nghìn người có công đến nghỉ dưỡng, trong đó có khoảng 1.700 người trong tỉnh, 300 người có công của các tỉnh Tuyên Quang, Hà Nội, Lạng Sơn gửi đến. Xác định các đối tượng đều là những người có công, cao tuổi nên cán bộ trung tâm luôn quan tâm, chăm sóc các mẹ, các dành cho các mẹ, các cụ những tình cảm đặc biệt như con cái đối với cha mẹ.
LONG AN VỚI VẤN ĐỀ DẠY NGHỀ CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN, CHĂM SÓC TRẺ EM VÀ BÌNH ĐẲNG GIỚI

LONG AN VỚI VẤN ĐỀ DẠY NGHỀ CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN, CHĂM SÓC TRẺ EM VÀ BÌNH ĐẲNG GIỚI

17/04/2015
Sau khi tiếp nhận nhiệm vụ mới, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Long An đã giao công tác bình đẳng giới cho Văn phòng Sở thực hiện. Đến ngày 04/6/2012, UBND tỉnh Long An có Quyết định số 24/2012/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 05/2010/QĐ-UBND ngày 03/02/2010 của UBND tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, công tác bình đẳng giới chuyển giao và thành lập Phòng Bảo vệ, chăm sóc trẻ em và Bình đẳng giới. Cấp tỉnh hiện bố trí 01 công chức phụ trách, cấp huyện và xã bố trí cán bộ kiêm nhiệm. Với lợi thế sẳn có, là đội ngũ cộng tác viên Dân số – Gia đình và Trẻ em ở cơ sở, hướng tới Sở LĐTBXH tham mưu UBND tỉnh, tăng thêm nhiệm vụ về bình đẳng giới cho đội ngũ cộng tác viên này....
ĐẮC LẮC VỚI CÔNG TÁC DẠY NGHỀ CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN VÀ AN SINH XÃ HỘI

ĐẮC LẮC VỚI CÔNG TÁC DẠY NGHỀ CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN VÀ AN SINH XÃ HỘI

28/03/2015
Để giúp Đề án 1956 có lộ trình phát triển bền vững và điều quan trọng hơn cả là người dân có tay nghề, việc làm và thu nhập ổn định, công tác kiểm tra, giám sát cũng được các cấp các ngành ở Đắc Lắc quan tâm với 98 đoàn tổ chức thực hiện kiểm tra, giám sát trên địa bàn. Kết quả, nhìn chung những cơ sở tham gia dạy nghề cho lao động nông thôn đã triển khai các lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn cơ bản đúng theo hướng dẫn, địa điểm, hình thức, thời gian tổ chức lớp phù hợp với điều kiện và nhu cầu học tập của nông dân. Các ngành nghề đều xuất phát từ nhu cầu của người học, có sự tư vấn định hướng của các tổ chức Hội đoàn thể, chính quyền địa phương và cơ sở dạy nghề, doanh nghiệp nên bước đầu đã mang lại hiệu quả thiết thực, giải quyết được việc làm và ứng dụng kỹ thuật vào sản xuất, nuôi trồng góp phần nâng cao đời sống cho nông dân.....
HOÀ BÌNH VỚI VẤN ĐỀ AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG VÀ BẢO VỆ CHĂM SÓC TRẺ EM

HOÀ BÌNH VỚI VẤN ĐỀ AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG VÀ BẢO VỆ CHĂM SÓC TRẺ EM

20/03/2015
Theo ông Đỗ Thành Long, Phó Chánh thanh tra Sở LĐTBXH: Từ đầu năm đến nay, Thanh tra Sở đã phối hợp kiểm tra 15 doanh nghiệp thuộc lĩnh vực có nhiều nguy cơ xảy ra TNLĐ trong tuần lễ quốc gia về ATLĐ-PCCN như: khai thác khoáng sản, điện, cơ khí và kiểm tra pháp luật lao động tại 14 doanh nghiệp khác. Các doanh nghiệp được kiểm tra có quy mô từ 5 - 431 lao động. Cán bộ quản lý về ATVSLĐ đều kiêm nhiệm và phần lớn chưa được đào tạo, hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ. Do đó, việc nắm bắt các quy định của phát luật lao động còn nhiều hạn chế, không tham mưu kịp thời cho lãnh đạo thực hiện theo đúng các quy định...
Phú Yên: Đẩy mạnh thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững

Phú Yên: Đẩy mạnh thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững

10/03/2015
UBND tỉnh Phú Yên vừa ban hành Chương trình hành động triển khai Quyết định 2324/QĐ-TTg ngày 19/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững đến năm 2020.
QUẢNG TRỊ VỚI VẤN ĐỀ VIỆC LÀM VÀ AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG

QUẢNG TRỊ VỚI VẤN ĐỀ VIỆC LÀM VÀ AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG

05/03/2015
Theo số liệu thống kê của Sở Lao động – TBXH, trong 5 năm gần đây, các cơ sở dạy nghề ở Quảng Trị đã tuyển sinh đào tạo được khoảng 36.000 lao động, bình quân mỗi năm đào tạo nghề được gần 7.200 người. Đến nay, các cơ sở dạy nghề đã được quan tâm đầu tư bằng nhiều chương trình như: chương trình mục tiêu quốc gia, ngân sách địa phương, nguồn tự có và các nguồn khác để đáp ứng tốt hơn nhu cầu của thị trường lao động...

Chung nhan Tin Nhiem Mang