Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In
 Đây là một trong những nội dung quan trọng tại Thông tư Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 20/2016/TT-BTC Hướng dẫn thực hiện cơ chế quản lý tài chính về BHXH, BHYT, BHTN và chi phí quản lý BHXH, BHYT, BHTN mà Bộ Tài chính đang dự thảo.
 Lao động tạm nghỉ việc, ngừng việc do dịch bệnh virus corona (Covid-19) vẫn được nhận lương. Mức lương do người lao động và doanh nghiệp thỏa thuận, nhưng không được thấp hơn mức lương tối thiểu do Chính phủ quy định.
Đây là một trong những chỉ đạo của Thứ trưởng Lê Văn Thanh - Trưởng Ban chỉ đạo Phòng chống COVID-19 Bộ LĐ-TBXH đưa ra tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Phòng chống COVID-19 của Bộ nhằm triển khai công tác phòng chống COVID-19 trong thực hiện nhiệm vụ của Ngành LĐ-TBXH. Cuộc họp diễn ra ngay sau phiên họp trực tuyến của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống COVID-19 ngày 25/3/2020.
 Chính sách Bảo hiểm xã hội (BHXH) là một trong những trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội ở nước ta. Trong đó, Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (TNLĐ - BNN) là một thành phần, do người sử dụng lao động bắt buộc phải đóng cho người lao động (NLĐ), nhằm bảo đảm hơn đời sống của những lao động khi gặp các rủi ro TNLĐ và BNN.
 Bộ LĐ-TBXH đề xuất giảm 15-20% học phí trong năm 2020 cho toàn bộ học sinh, sinh viên các cơ sở giáo dục nghề nghiệp để chia sẻ gánh nặng với người học góp phần giải quyết các vấn đề xã hội, giảm bớt khó khăn cho học sinh, sinh viên và phụ huynh.