Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

TIN CHÍNH SÁCH MỚI

Tôn vinh tổ chức, cá nhân tích cực ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”

Tôn vinh tổ chức, cá nhân tích cực ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”

02/10/2019
Chiều 01/10, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia (Ban Chỉ đạo) và Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam tổ chức gặp mặt, biểu dương các doanh nghiệp, doanh nhân, tập thể, cá nhân tích cực vận động, ủng hộ Quỹ Vì người nghèo và an sinh xã hội trong 3 năm 2017 - 2020.  
Thông tư quy định Chế độ báo cáo thống kê ngành Lao động, Thương binh và Xã hội

Thông tư quy định Chế độ báo cáo thống kê ngành Lao động, Thương binh và Xã hội

01/10/2019
 Ngày 18/9/2019, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư quy định Chế độ báo cáo thống kê ngành Lao động, Thương binh và Xã hội nhằm thu thập thông tin thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Lao động – Thương binh và Xã hội đã ban hành tại Thông tư 01/2018/TT-LĐTBXH ngày 27/02/2018 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.
Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với quần áo bảo vệ chống nhiệt và lửa.

Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với quần áo bảo vệ chống nhiệt và lửa.

30/09/2019
 Ngày 16/9/2019, theo đề nghị của Cục trưởng Cục An toàn lao động, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với quần áo bảo vệ chống nhiệt và lửa, Ký hiệu: QCVN 37:2019/BLĐTBXH.
Thông tư quy định về xây dựng, quản lý, cập nhật, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu trợ giúp xã hội và giảm nghèo

Thông tư quy định về xây dựng, quản lý, cập nhật, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu trợ giúp xã hội và giảm nghèo

24/07/2019
 Ngày 17 tháng 7 năm 2019, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư số 11/TT-BLĐTBXH về việc xây dựng, quản lý, cập nhật, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu trợ giúp xã hội và giảm nghèo áp dụng đối với các đơn vị thuộc ngành Lao động - Thương binh và Xã hội và các tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm xây dựng, quản lý, cập nhật, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu trợ giúp xã hội và giảm nghèo.
Kế hoạch triển khai Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025” năm 2019

Kế hoạch triển khai Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025” năm 2019

08/07/2019
 Ngày 5/7/2019, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ra quyết định phê duyệt Kế hoạch triển khai Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025” năm 2019.
Chính phủ tăng mức chuẩn để xác định các mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng

Chính phủ tăng mức chuẩn để xác định các mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng

08/07/2019
 Chính phủ vừa ban hành Nghị định 58/2019/NĐ-CP quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng. Theo đó, mức chuẩn để xác định các mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng theo quy định tại Nghị định 58/2019/NĐ-CP là 1.624.000 đồng (quy định cũ tại Nghị định 99/2018/NĐ-CP là 1.515.000 đồng)
Thông tư bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành, liên tịch ban hành

Thông tư bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành, liên tịch ban hành

10/06/2019
 Ngày 24/5/2019 Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư số 09/TT-BLĐTBXH về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành, liên tịch ban hành.
Từ ngày 1/7/2019, mức lương cơ sở là 1.490.000 đồng/tháng thay cho mức lương cũ là 1.390.000 đồng/tháng

Từ ngày 1/7/2019, mức lương cơ sở là 1.490.000 đồng/tháng thay cho mức lương cũ là 1.390.000 đồng/tháng

10/06/2019
 Chính phủ vừa ban hành Nghị định 38/2019/NĐ-CP ngày 09/5/2019 quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Theo đó, từ ngày 1/7/2019, mức lương cơ sở là 1.490.000 đồng/tháng.

Chung nhan Tin Nhiem Mang