Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

TIN CHÍNH SÁCH MỚI

Hướng dẫn thẩm quyền giải quyết tố cáo trong lĩnh vực lao động

Hướng dẫn thẩm quyền giải quyết tố cáo trong lĩnh vực lao động

27/11/2019
 Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành Công văn 1761/TLĐ ngày 21/11/2019 hướng dẫn thẩm quyền giải quyết tố cáo trong lĩnh vực lao động, an toàn vệ sinh lao động.
Bộ luật lao động 2019: Nhiều điểm mới về nghỉ Tết Âm lịch, Quốc khánh

Bộ luật lao động 2019: Nhiều điểm mới về nghỉ Tết Âm lịch, Quốc khánh

22/11/2019
 Ngày 20/11/2019, tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV đã thông qua Bộ luật lao động 2019 (thay thế cho Bộ luật lao động 2012).
Chính thức có lương tối thiểu vùng áp dụng từ 01/01/2020

Chính thức có lương tối thiểu vùng áp dụng từ 01/01/2020

21/11/2019
 Chính phủ vừa ban hành Nghị định 90/2019/NĐ-CP thay thế Nghị định 157/2018/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.
Lương hưu, trợ cấp BHXH chính thức tăng 7,38% từ ngày 01/7/2020

Lương hưu, trợ cấp BHXH chính thức tăng 7,38% từ ngày 01/7/2020

18/11/2019
 Đây là nội dung được nêu tại Nghị quyết 86/2019/QH14 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2020.
Hướng dẫn thực hiện một số chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao

Hướng dẫn thực hiện một số chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao

11/11/2019
 Hướng dẫn thực hiện về tiền lương, tiền hỗ trợ tập huấn, thi đấu, tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, chế độ khi ốm đau, thai sản, bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao trong thời gian tập trung tập huấn, thi đấu theo quy định tại Điều 3, Điều 4, Điều 5 và Điều 6 Nghị định số 152/2018/NĐ-CP ngày 07 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ quy định một số chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao trong thời gian tập trung tập huấn, thi đấu (sau đây gọi là Nghị định số 152/2018/NĐ-CP).
Nghị định 74/2019/NĐ-CP về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm.

Nghị định 74/2019/NĐ-CP về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm.

08/11/2019
 Ngày 23 tháng 9 năm 2019, theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Chính phủ ban hành Nghị định 74/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 7 năm 2015 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm (sau đây viết tắt là Nghị định số 61/2015/NĐ-CP).
Tín dụng đối với người lao động tại huyện nghèo đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng đến năm 2020.

Tín dụng đối với người lao động tại huyện nghèo đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng đến năm 2020.

04/11/2019
 Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định 27/2019/QĐ-TTg về tín dụng đối với người lao động tại huyện nghèo đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng đến năm 2020.
Một số nội dung mới về Chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ Quốc gia về Việc làm theo Nghị định số 74/2019 của Chính phủ

Một số nội dung mới về Chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ Quốc gia về Việc làm theo Nghị định số 74/2019 của Chính phủ

14/10/2019
 Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19/6/2015; Căn cứ Luật Việc làm ngày 16/11/2013; theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, ngày 23/9/2019 Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ban hành nghị định số 74/2019/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09/7/2015 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm.

Chung nhan Tin Nhiem Mang