Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

TIN CHÍNH SÁCH MỚI

Kế hoạch hành động quốc gia phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em giai đoạn 2020 – 2025.

Kế hoạch hành động quốc gia phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em giai đoạn 2020 – 2025.

24/12/2019
 Ngày 23/12/2019, Thủ tướng Chính phủ ra Quyêt định số: 1863/QĐ-TTg Về việc phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em giai đoạn 2020 – 2025.
Bộ luật Lao động 2019: Không còn khái niệm 'lương tối thiểu ngành'

Bộ luật Lao động 2019: Không còn khái niệm 'lương tối thiểu ngành'

16/12/2019
 Hiện hành, theo Bộ luật Lao động 2012, mức lương tối thiểu ngành được xác định thông qua thương lượng tập thể ngành, được ghi trong thỏa ước lao động tập thể ngành nhưng không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ công bố.
Mở rộng số người tham gia Bảo hiểm xã hội qua hệ thống bưu điện

Mở rộng số người tham gia Bảo hiểm xã hội qua hệ thống bưu điện

10/12/2019
 Để thực hiện mục tiêu bao phủ bảo hiểm xã hội (BHXH) toàn dân theo Nghị quyết số 28-NQ/TW đã đặt ra đòi hỏi phải bổ sung, hoàn thiện chính sách đặc biệt là đa dạng các hình thức, phương thức nhận hồ sơ, trả kết quả, thu tiền đóng, chuyển tiền đóng vào quỹ, tạo điều kiện thuận lợi nhất đối với người tham gia BHXH tự nguyện.
Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều về thanh tra viên, công chức thanh tra chuyên ngành và cộng tác viên thanh tra ngành Lao động – Thương binh và Xã hội.

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều về thanh tra viên, công chức thanh tra chuyên ngành và cộng tác viên thanh tra ngành Lao động – Thương binh và Xã hội.

09/12/2019
 Ngày 30 tháng 10 năm 2019, Theo đề nghị của Chánh Thanh tra Bộ; Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 14/2005/TT-BLĐTBXH ngày 30/3/2015 quy định về thanh tra viên, công chức thanh tra chuyên ngành và cộng tác viên thanh tra ngành Lao động – Thương binh và Xã hội.
Đã cập nhật Bộ luật Lao động 2019

Đã cập nhật Bộ luật Lao động 2019

02/12/2019
 Ngày 20/11/2019, tại Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV đã thông qua Bộ luật Lao động 2019.
Hướng dẫn thẩm quyền giải quyết tố cáo trong lĩnh vực lao động

Hướng dẫn thẩm quyền giải quyết tố cáo trong lĩnh vực lao động

27/11/2019
 Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành Công văn 1761/TLĐ ngày 21/11/2019 hướng dẫn thẩm quyền giải quyết tố cáo trong lĩnh vực lao động, an toàn vệ sinh lao động.
Bộ luật lao động 2019: Nhiều điểm mới về nghỉ Tết Âm lịch, Quốc khánh

Bộ luật lao động 2019: Nhiều điểm mới về nghỉ Tết Âm lịch, Quốc khánh

22/11/2019
 Ngày 20/11/2019, tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV đã thông qua Bộ luật lao động 2019 (thay thế cho Bộ luật lao động 2012).
Chính thức có lương tối thiểu vùng áp dụng từ 01/01/2020

Chính thức có lương tối thiểu vùng áp dụng từ 01/01/2020

21/11/2019
 Chính phủ vừa ban hành Nghị định 90/2019/NĐ-CP thay thế Nghị định 157/2018/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.

Chung nhan Tin Nhiem Mang