Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

TIN CHÍNH SÁCH MỚI

Quy định mới về chế độ trợ cấp đối với người có công

Quy định mới về chế độ trợ cấp đối với người có công

29/08/2022
 Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 44/2022/TT-BTC quy định quản lý và sử dụng kinh phí chi thường xuyên thực hiện chính sách, chế độ ưu đãi người có công với cách mạng, thân nhân của người có công với cách mạng và người trực tiếp tham gia kháng chiến do ngành Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH) quản lý
Một số nội dung chi từ nguồn NSTW thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững (2021-2025)

Một số nội dung chi từ nguồn NSTW thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững (2021-2025)

18/08/2022
 Bộ Tài chính ban hành Thông tư quy định quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025. Thông tư này không áp dụng đối với các khoản tài trợ, viện trợ thuộc ngân sách nhà nước đã có hướng dẫn riêng của cấp có thẩm quyền về chế độ chi tiêu tài chính.
Lao động đi Hàn Quốc được vay đến 100 triệu đồng để ký quỹ

Lao động đi Hàn Quốc được vay đến 100 triệu đồng để ký quỹ

08/07/2022
 Đây là nội dung tại Nghị quyết 83/NQ-CP ngày 08/7/2022 về việc ký quỹ và hỗ trợ cho vay để ký quỹ đối với người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình Cấp phép việc làm cho lao động nước ngoài của Hàn Quốc.
Tăng lương tối thiểu vùng cho người lao động từ 1/7/2022

Tăng lương tối thiểu vùng cho người lao động từ 1/7/2022

13/06/2022
 Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh vừa ký Nghị định số 38/2022/NĐ-CP ngày 12/6/2022 quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.
Quy định về hợp đồng liên kết đào tạo trong giáo dục nghề nghiệp

Quy định về hợp đồng liên kết đào tạo trong giáo dục nghề nghiệp

18/05/2022
 Ngày 5/4/2022, theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư Quy định về liên kết tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trong giáo dục nghề nghiệp.
Hai hình thức liên kết đào tạo trong giáo dục nghề nghiệp

Hai hình thức liên kết đào tạo trong giáo dục nghề nghiệp

20/04/2022
 Theo quy định mới áp dụng từ ngày 20/5 tới đây, có hai hình thức liên kết tổ chức chương trình đào tạo trong giáo dục nghề nghiệp. Đó là liên kết phối hợp đào tạo và liên kết đặt lớp đào tạo.
Nghị quyết về số giờ làm thêm của người lao động đã được thông qua

Nghị quyết về số giờ làm thêm của người lao động đã được thông qua

25/03/2022
 Tại phiên họp thứ 9, chiều 23/3, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, thông qua dự thảo Nghị quyết về thời giờ làm thêm trong 01 tháng và trong 01 năm của người lao động. Theo đó, trường hợp người sử dụng lao động có nhu cầu và được sự đồng ý của người lao động thì được sử dụng người lao động làm thêm tối đa 300 giờ trong 01 năm nhưng không quá 60 giờ trong 01 tháng.  
Quyết định phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025

Quyết định phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025

19/01/2022
 Thực hiện Nghị quyết số 24/2021/QH15 ngày 28 tháng 7 năm 2021 của Quốc hội về phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025, theo đề nghị của Hội đồng thẩm định nhà nước và Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, ngày 18 tháng 01 năm 2022 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 90/QĐ-TTg Phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025.

Chung nhan Tin Nhiem Mang