Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

TUYÊN TRUYỀN VỀ CTMTQG GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG GIAI ĐOẠN 2016-2020

Huyện Mỹ Xuyên: Hiệu quả từ Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững

Huyện Mỹ Xuyên: Hiệu quả từ Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững

27/05/2020
Trong những năm qua, công tác giảm nghèo được các cấp, các ngành huyện Mỹ Xuyên thực hiện tích cực, nhằm cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho người nghèo, bảo đảm các nguồn lực cần thiết để gắn công tác giảm nghèo bền vững với phát triển kinh tế - xã hội.
Thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững ở Nà Khương

Thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững ở Nà Khương

26/05/2020
 Với mục tiêu đẩy mạnh phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, giảm tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn; thời gian qua, Ðảng bộ, chính quyền xã Nà Khương (huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang) đã tập trung các nguồn lực, đề ra nhiều giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả mục tiêu nâng cao đời sống và giảm nghèo bền vững cho người dân.
Tín dụng chính sách giúp người dân Quản Bạ từng bước giảm nghèo, nâng cao chất lượng cuộc sống

Tín dụng chính sách giúp người dân Quản Bạ từng bước giảm nghèo, nâng cao chất lượng cuộc sống

26/05/2020
 Giảm nghèo là mục tiêu quan trọng luôn được các cấp, các ngành và địa phương đặc biệt quan tâm. Những năm qua, đã có nhiều chương trình, chính sách được triển khai, thực hiện hiệu quả; mang đến cho nhiều hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác có cơ hội thoát nghèo, từng bước vươn lên trong cuộc sống. Trong đó, chương trình tín dụng chính sách từ Ngân hàng Chính sách Xã hội (CSXH) nói chung và Phòng Giao dịch (PGD) Ngân hàng CSXH huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang nói riêng đã và đang mang lại hiệu quả tích cực và được xem như cứu cánh của các hộ nghèo; đồng thời góp phần vào thực hiện mục tiêu giảm nghèo, xây dựng Nông thôn mới và đảm bảo an sinh xã hội…
Nghệ An: Nỗ lực giảm nghèo bền vững

Nghệ An: Nỗ lực giảm nghèo bền vững

25/05/2020
 Cùng với nỗ lực từ phía người dân, tỉnh Nghệ An quan tâm đẩy mạnh chương trình, dự án gắn với giảm nghèo bền vững.
Hà Giang: Ghi nhận những chuyển biến trong công tác giảm nghèo

Hà Giang: Ghi nhận những chuyển biến trong công tác giảm nghèo

25/05/2020
 Theo báo cáo của UBND tỉnh Hà Giang, đến thời điểm 31/12/2019, toàn tỉnh Hà Giang giảm được 4,44% hộ nghèo, đưa tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 31,17% vào cuối năm 2018 xuống còn 26,73% vào cuối năm 2019 (theo Chuẩn nghèo đa chiều, áp dụng cho giai đoạn 2016 – 2020).
Bắc Giang: Giảm nghèo bền vững ở huyện vùng cao Sơn Động

Bắc Giang: Giảm nghèo bền vững ở huyện vùng cao Sơn Động

25/05/2020
 Với sự hỗ trợ đắc lực từ Chương trình giảm nghèo 30a, những năm gần đây, bộ mặt nông thôn huyện Sơn Động (Bắc Giang) đã có những thay đổi tích cực. Quan trọng hơn cả, đa số người nghèo đã không còn trông chờ, ỷ lại vào sự giúp đỡ của Nhà nước.
Yên Bái đặt mục tiêu giảm 4% số hộ nghèo trong năm 2020

Yên Bái đặt mục tiêu giảm 4% số hộ nghèo trong năm 2020

24/05/2020
Kế thừa những kết quả quan trọng, toàn diện đạt được năm 2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái ban hành Kế hoạch số 170 ngày 1/2/2020 thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững năm 2020. Mục tiêu là giảm 8.479 hộ nghèo, tương đương 4% số hộ.
Nỗ lực giảm nghèo bền vững

Nỗ lực giảm nghèo bền vững

20/05/2020
Sự vào cuộc đồng bộ của các cấp, ngành, địa phương trong triển khai hiệu quả các chính sách đã đưa tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh Khánh Hòa hiện nay còn 3,06%. Để giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 2,18% vào cuối năm 2020, ngành chức năng và các địa phương đã đưa ra nhiều giải pháp với phương châm không để ai bị bỏ lại phía sau.  

Chung nhan Tin Nhiem Mang