Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Năm 2011, triển khai gần 8000 cuộc thanh tra về lao động - thương binh và xã hội

11/01/2012

Sáng 10/01, Thanh tra Bộ đã tổ chức tổng kết công tác năm 2011 và phương hướng nhiệm vụ năm 2012. Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Phi đến dự và chỉ đạo Hội nghị.


Theo báo cáo của Thanh tra Bộ, năm 2011, được sự quan tâm, phối hợp của các cấp, các ngành và các địa phương; sự chỉ đạo, lãnh đạo sát sao của Lãnh đạo Bộ, Thanh tra Chính phủ, công tác thanh tra Lao động - Thương binh và Xã hội đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận.

Thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác đã được phê duyệt theo định hướng của Thanh tra Chính phủ, Bộ Lao động –Thương binh và Xã hội và Chủ tịch Ủy ban nhân dân địa phương, Thanh tra Bộ và Thanh tra các địa phương đã chủ động triển khai thực hiện nhiệm vụ tập trung vào các nội dung quản lý nhà nước của ngành trong các lĩnh vực như: lao động, bảo hiểm xã hội, an toàn vệ sinh lao động, bình đẳng giới tại các doanh nghiệp, dạy nghề, xuất khẩu lao động; thực hiện chính sách ưu đãi người có công, nhất là việc sử dụng kinh phí trợ cấp ưu đãi người có công, việc xét duyệt hồ sơ hưởng chính sách người có công và nạn nhân chất độc hóa học, công tác quản lý nhà nước về bảo trợ xã hội và thực hiện các chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội; việc thực hiện quyền trẻ em tại các trường giáo dưỡng; công tác quản lý nhà nước về phòng, chống tệ nạn xã hội; các hoạt động phối hợp thanh kiểm tra liên ngành. Công tác thanh tra hành chính, tập trung thanh tra chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị thuộc Bộ, Sở; thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng, Giám đốc Sở; tham gia đoàn thanh tra Chính phủ thanh tra theo diện rộng công tác dạy nghề.

Kết thúc năm công tác, toàn ngành đã triển khai 99 cuộc thanh tra hành chính và 7.481 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành. Qua đó, đã phát hiện 36.827 sai phạm; 42 cán bộ thực hiện sai chính sách, pháp luật; xử phạt vi phạm hành chính đối với 12.879 doanh nghiệp, đơn vị, cơ sở với số tiền là 12,5 tỷ đồng; phát hiện 853 đối tượng hưởng sai chính sách; kiến nghị cắt, thu hồi do sai phạm là 1.709.506.800 đồng. Ngoài ra còn đề nghị dừng, tạm dừng để kiểm tra, rà soát lại và quyết định xử lý đối với 416/2721 hồ sơ được kiểm tra do phát hiện có sai sót…

Thanh tra Bộ cũng đã tích cực phối hợp với các cơ quan liên quan, giải quyết dứt điểm các đơn thư khiếu nại nhiều lần, kéo dài, đã có quyết định giải quyết của cơ quan có thẩm quyền, đôn đốc thường xuyên việc thực hiện cơ chế “một cửa” về xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác thanh tra còn tồn tại một số hạn chế như: Một số đoàn thanh tra chưa đáp ứng được yêu cầu về mặt thời gian và chất lượng báo cáo kết quả thanh tra. Ở một số địa phương, Thanh tra Sở chưa thực hiện chức năng thanh tra mà chỉ thực hiện công tác kiểm tra; công tác báo cáo của các địa phương thực hiện chưa đầy đủ và đúng hạn…

Trong năm 2012, Thanh tra Bộ tiếp tục hoàn thiện các quy định liên quan đến quy chế thanh tra viên phụ trách vùng và sử dụng phiếu tự kiểm tra thực hiện pháp luật lao động tại doanh nghiệp; kiện toàn tổ chức thanh tra các cấp; xây dựng chiến lược phát triển đào tạo, trong đó có kế hoạch và lộ trình đào tạo cũng như bồi dưỡng kỹ năng thanh tra thống nhất cả nước, đồng thời xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật điều chỉnh về chế độ báo cáo công tác thanh tra, văn bản quy định cụ thể về giải quyết khiếu nại, tố cáo…

Xem