Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Thanh tra Hà nội kiến nghị thu hồi hơn 5,4 tỷ đồng cho ngân sách

08/03/2005

Thanh tra thành phố Hà Nội đã tiến hành 126 cuộc thanh tra kinh tế xã hội gồm 48 dự án đầu tư xây dựng; 26 cuộc thanh tra văn hoá, y tế, giáo dục, chính sách xã hội; 5 cuộc thanh tra tài chính doanh nghiệp… Qua đó, thanh tra thành phố đã phát hiện nhiều sai phạm; kiến nghị các cơ quan chức năng thu hồi cho Nhà nước hơn 5,4 tỷ đồng, 37.272 m2 đất, gần 5 tấn thóc; kiến nghị xử lý, truy thu, hoàn trả…cho tập thể và cá nhân gần 14 tỷ đồng; xử phạt hành chính 560 đơn vị với tổng số tiền 725 triệu đồng, cảnh cáo 19 đơn vị, đình chỉ kinh doanh 1 cửa hàng kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật không đủ điều kiện…

Ngành đã thanh tra việc quản lý sử dụng đất tại 7 xã thuộc huyện Gia Lâm, phường Ngọc Thuỵ ( quận Long Biên), công ty đầu tư phát triển hạ tầng, công ty xây dựng phát triển công nghiệp hạ tầng (Sở Xây dựng), đất sử dụng cho các dự án xây dựng: Nhà Văn hoá quận Ba Đình, Trường trung học cơ sở Nguyễn Trãi, kè hồ Đầm, kè hồ Bảy gian. Qua thanh tra đã kiến nghị thu hồi cho Nhà nước 31.000 m2 đất, thu hồi 2 giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất, kỷ luật hành chính 4 người (3 trưởng phòng và 1 cán bộ); chuyển công an điều tra 2 vụ với 3 đối tượng có vi phạm đất đai tại phường Thanh Xuân Trung (quận Thanh Xuân ) và phường Ngọc Hà (quận Ba Đình). Kim Anh (TTXVN)
Xem