Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Tập huấn nội dung thanh tra lao động trong nền kinh tế hội nhập

29/12/2004

Từ 28 tháng 11 năm 2004 đến 24 tháng 12 năm 2004, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã tổ chức 03 lớp tập huấn cho cán bộ, thanh tra viên ngành Lao động – Thương binh và Xã hội tại tỉnh Quảng Ninh, Thừa Thiên – Huế và Bình Dương với tiêu đề: Thanh tra Lao động trong nền kinh tế hội nhập

Lớp tập huấn có 120 cán bộ thanh tra viên cuả Sở Lao động – Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trong cả nước tham gia. Nội dung tập huấn tập trung vào các vấn đề như: Thách thức đối với thanh tra lao động trong nền kinh tế hội nhập; Nội dung cơ bản của Luật Thanh tra; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo; Việc chuyển phương thức thanh tra theo Đoàn sang thanh tra viên phụ trách vùng và một số chuyên đề bổ sung kỹ năng hoạt động của thanh tra viên lao động. HQ – Thanh tra Bộ
Xem