Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Thủ tướng chính phủ phê bình việc cấp giấy phép đầu tư không đúng quy định cho Công ty Phú Mỹ Hưng

16/12/2004

Theo thông báo của Văn phòng Chính phủ (tại văn bản số 6626/VPCP – KTTH ngày 03/11/2004), sau khi Bộ Kế hoạch - Đầu tư báo cáo kết quả kiểm điểm việc cấp giấy phép đầu tư cho Công ty Liên doanh Phú Mỹ Hưng, Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải đã phê bình UBND thành phố Hồ Chí Minh về việc cấp giấy phép đầu tư cho Công ty Phú Mỹ Hưng và yêu cầu UBND thành phố Hồ Chí Minh nghiêm túc rút kinh nghiệm, đồng thời chấm dứt hiệu lực pháp lý của các giấy phép này vì có nội dung không đúng với quy định của pháp luật về đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Thủ tướng Chính phủ cũng phê bình Bộ Kế hoạch - Đầu tư đã không kiên quyết đình chỉ hoặc báo cáo Thủ tướng Chính phủ huỷ bỏ các giấp phép đầu tư mà UBND thành phố Hồ Chí Minh đã cấp cho Công ty liên doanh Phú Mỹ Hưng, Thủ tướng yêu cầu Bộ Kế hoạch - Đầu tư nghiêm túc rút kinh nghiệm. Hồng Quân (TTXVN)

Xem