Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Hòa giải thành 57 vụ tranh chấp lao động

25/11/2004

Trung tuần tháng 11, LĐLĐ quận 11 - TPHCM đã tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Quyết định 736 của Tổng LĐLĐ VN về việc Công đoàn tham gia giải quyết khiếu nại tố cáo. Năm năm qua, LĐLĐ quận 11 đã nhận được 64 đơn khiếu nại, tố cáo của người lao động, trong đó có 7 đơn không thuộc thẩm quyền.

LĐLĐ quận đã tham gia hòa giải thành 57 vụ tranh chấp, đòi lại quyền lợi cho người lao động 700 triệu đồng, yêu cầu doanh nghiệp nhận lại 16 lao động bị sa thải trở lại làm việc. Thời gian qua, LĐLĐ cũng tư vấn pháp luật lao động cho 89 lượt lao động và sớm can thiệp không để xảy ra đình công tại Công ty Quảng Đạt và Minh Phụng. Hữu Bắc
Xem