Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Uỷ ban Quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam tổng kết hoạt động năm 2010 và triển khai chương trình công tác năm 2011

21/02/2011

Sáng ngày 18/2/2011, Uỷ ban Quốc gia Vì sự tiến bộ của Phụ nữ đã tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động năm 2010 và triển khai chương trình công tác năm 2011. Tham dự hội nghị có bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, cùng sự tham gia của ông Nguyễn Khánh Toàn, Thứ trưởng thường trực Bộ Công an; ông Nguyễn Thanh Hoà, Thứ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

Theo Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Ngân, năm 2010 là một năm diễn ra nhiều sự kiện quan trọng, có tác động tích cực tới hoạt động bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam. Với thành công của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, tỷ lệ nữ uỷ viên chính thức của Ban chấp hành TW Đảng khoá XI đạt 8,57%, tỷ lệ nữ uỷ viên dự khuyết đạt 12%, có 1 đồng chí nữ uỷ viên Bộ Chính trị và 2 đồng chí nữ tham gia trong Ban Bí thư TW Đảng. Ngoài ra, trong năm Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành là thành viên Uỷ ban Quốc gia (UBQG) cùng nghiên cứu xây dựng và trình Chính phủ ban hành Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011- 2020. Việt Nam được Liên hợp quốc đánh giá là điểm sáng trong thực hiện mục tiêu thiên niên kỷ với 5/8 mục tiêu cơ bản hoàn thành trước thời hạn, trong đó có mục tiêu về bình đẳng giới và nâng cao vị thế cho phụ nữ ( mục tiêu thứ 3). Báo cáo Phát triển con người năm 2010 mới được Liên hợp quốc công bố gần đây đã đánh giá Việt Nam có chỉ số bất bình đẳng giới đứng thứ 58/138 quốc gia, ở vị trí tốt hơn so với các nước như Thái Lan, Philippin…

Báo cáo tại Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Hoà tổng kết, UBQG đã hoàn thành, đảm bảo tiến độ các kế hoạch đề ra trong Chương trình công tác năm 2010 và các hoạt động mới phát sinh. Một số hoạt động nổi bật đã thực hiện trong năm gồm: hoàn thành việc đánh giá 10 năm tình hình thực hiện Chiến lược quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam đến năm 2010; trình Chính phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011 – 2020; hầu hết các Bộ ngành, địa phương nghiêm túc triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 11-NQ/TƯ của Bộ Chính trị; tổ chức nhiều lớp tập huấn về lồng ghép giới cho đội ngũ cán bộ làm công tác bình đẳng giới trên toàn quốc. Năm 2011, UBQG tiếp tục phát huy vai trò điều phối các hoạt động liên ngành liên quan tới sự tiến bộ của phụ nữ trong các mặt công tác như: phối hợp với các Bộ, ngành liên quan chuẩn bị và tổ chức tốt việc triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia về Bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020; tiếp tục duy trì và phát triển hoạt động thường xuyên của UBQG.

Đóng góp ý kiến tại Hội nghị, ông Nguyễn Khánh Toàn trao đổi, ngoài các vấn đề được nêu trong dự thảo Chương trình hành động năm 2011, còn 4 vấn đề cần được quan tâm và có phương hướng giải quyết là: Vấn đề phụ nữ Việt Nam lấy chồng nước ngoài; Công nhân nữ tập trung quá đông ở các khu công nghiệp; Nạn buôn bán phụ nữ; Phụ nữ trong trại giam. Đây là những vấn đề phức tạp, gây bức xúc trong xã hội, cần được các ngành tập trung nghiên cứu để đưa ra hướng giải quyết tích cực.

Các thành viên đã thảo luận sôi nổi, đóng góp nhiều ý kiến có giá trị xoay quanh các vấn đề như: tỷ lệ nữ tham gia chính trị, bạo lực gia đình, giải quyết việc làm cho lao động nữ ở nông thôn…


Xem