Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Tổng kết Dự án “Bình đẳng giới, hạn chế bạo lực gia đình”

17/12/2010

Vừa qua, tại Thừa Thiên - Huế, Hội LHPN tỉnh và Tổ chức Bắc Âu trợ giúp Việt Nam (NAV) đã tổ chức Hội nghị tổng kết Dự án “Bình đẳng giới, hạn chế bạo lực gia đình” năm 2010 và triển khai kế hoạch hoạt động năm 2011.


Trong năm 2010, dự án
này đã triển khai nhiều hoạt động nhằm xây dựng năng lực, nâng cao nhận thức về bình đẳng giới, xây dựng các sản phẩm truyền thông, dịch vụ hỗ trợ, các mô hình hoạt động... Dự án tổ chức được 192 lớp tập huấn, các cuộc sinh hoạt, toạ đàm, diễn đàn về nâng cao nhận thức, bình đẳng giới; phát triển mới 71 CLB liên quan đến bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình; chuyển giao phương pháp, kỹ năng truyền thông cho 100% cán bộ Hội chủ chốt của Hội LHPN tỉnh, thành phố, thị xã, các huyện và Ban chủ nhiệm các CLB. Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại những hạn chế như tỷ lệ nam giới tham gia vào các hoạt động cộng đồng còn thấp.

Năm 2011, Hội LHPN tỉnh tiếp tục đẩy mạnh nhiệm vụ xây dựng năng lực, nâng cao nhận thức về bình đẳng giới, hạn chế bạo lực gia đình; tăng cường và vận động phụ nữ tham gia vào công tác quản lý và chính trị; thúc đẩy hoạt động Ban vì sự tiến bộ phụ nữ và mở rộng quan hệ hợp tác về bình đẳng giới.


Xem