Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Tọa đàm nâng cao vị thế của phụ nữ trong phát triển và hội nhập quốc tế

06/12/2010

Trong 2 ngày 4-5/12/2010, tại Thành phố Nha Trang (Khánh Hoà), Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp với Bộ Ngoại giao tổ chức Tọa đàm “Nâng cao vị thế của phụ nữ trong phát triển và hội nhập quốc tế”.

Tham dự và chủ trì cuộc Tọa đàm, có Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Uỷ ban Quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam; ông Đào Việt Trung, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao; bà Setsuko Yamazaki, Giám đốc Quốc gia của Chương trình Phát triển Liên Hợp quốc tại Việt Nam. Tham dự còn có các đồng chí nữ, nguyên là Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh, Kiên Giang; các nữ Thứ trưởng các Bộ: Tài chính, Công thương, Tư pháp...; nữ Phó Chủ tịch UBND các tỉnh Quảng Ngãi, Kon Tum...; các nữ hàm Cục trưởng, Vụ trưởng ở Trung ương; nữ Giám đốc các Sở LĐTBXH...

Phát biểu khai mạc Toạ đàm, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh: Bình đẳng giới và đảm bảo quyền của phụ nữ là mục tiêu quan trọng được thể hiên xuyên suốt trong các bản Hiến pháp của Việt Nam (kể từ năm 1946 đến nay). Quốc hội Việt Nam cũng đã ban hành Luật Bình đẳng giới vào năm 2006.

Để triển khai thực hiện các quy đinh của Hiến pháp và luật, Chính phủ đã ban hành nhiều cơ chế chính sách và đã bố trí nguồn lực để thực hiện mục tiêu bình đẳng giới và sự tiến bộ của phụ nữ. Đặc biệt, kể từ khi triển khai Luật Bình đẳng giới, cơ quan quản lý nhà nước về bình đẳng giới đã được hình thành, cùng với sự củng cố, kiện toàn tổ chức phối hợp liên ngành vì sự tiến bộ của phụ nữ đã tạo điều kiện để toàn xã hội đồng thuận phấn đấu vì mục tiêu bình đẳng giới, như: Chỉ số phát triển giới (GDI) đã tăng từ mức trung bình thấp năm 1995 (đạt giá trị 0,554, đứng ở vị trí thứ 72/130 nước) lên mức trung bình cao năm 2009 ( đạt giá trị 0,723, đứng vị trí 94/155 nước được xếp hạng); Chỉ số quyền năng giới (GEM) của Việt Nam hiện nay đạt 0,554, đứng ở vị trí thứ 62/109 nước, thuộc nhóm nước có sự phát triển trung bình về giới. Việt Nam được đánh giá là quốc gia xóa bỏ khoảng cách giới nhanh nhất trong vòng 20 năm qua.

Kết quả này đã góp phần quan trọng vào việc phát triển kinh tế - xã hội của đất nước một cách bền vững, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nông dân nam cũng như nữ, đẩy nhanh sự hội nhập của Việt Nam với thế giới.

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, từ cuối năm 2009, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã phối hợp với các Bộ, ngành là thành viên của Ủy ban Quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam đã nghiên cứu, xây dựng và trình Chính phủ Chiến lược quốc gia về Bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020. Chiến lược này là sự tiếp nối và thay thế cho Chiến lược quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam 2001-2010.

Chiến lược quốc gia về Bình đẳng giới cho 10 năm tới có ý nghĩa quan trọng, tập trung vào các giải pháp đáp ứng những nhu cầu đặc thù của mỗi giới trong các lĩnh vực phát triển của đất nước và ở các cấp độ. Quyết tâm của Việt Nam là đạt được một xã hội có sự phát triển kinh tế cao, hài hòa với các vấn đề xã hội. Điều này phụ thuộc một phần vào việc thực hiện hiệu quả Chiến lược quốc gia về Bình đẳng giới. Chiến lược cũng là công cụ quan trọng đưa Luật Bình đằng giới vào cuộc sống và thể hiện cam kết của Việt Nam trong việc thực hiện Công ước quốc tế xoá bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử đối với phụ nữ (CEDAW), mục tiêu Phát triển thiên niên kỉ và Cương lĩnh hành động Bắc Kinh năm 1995.

Để thực hiện thành công các mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới, cùng với những cố gắng, nỗ lực phát huy tối đa nguồn lực trong nước, Việt Nam đánh giá cao sự ủng hộ và hợp tác của các nước và cộng đồng quốc tế. Việc thực hiện bình đẳng giới, bên cạnh vai trò của Nhà nước là tạo ra môi trường thuận lợi cho việc bảo đảm bình đẳng giới, cần có sự hợp tác chặt chẽ giữa các nhà quản lý, các nhà khoa học, các tổ chức chính trị - xã hội .... Đây cũng là trách nhiệm chung của mỗi tổ chức, mỗi công dân của mỗi quốc gia, đồng thời cũng đòi hỏi sự liên kết, hợp tác giữa các quốc gia, khu vực và trên quy mô toàn cầu.

Bộ trưởng đánh giá, cuộc tọa đàm lần này có ý nghĩa quan trọng trong việc thúc đẩy thực hiện thành công các Mục tiêu phát triển thiên niên kỷ do Liên Hợp quốc đề ra; đồng thời là cơ hội để chúng ta thảo luận một cách sâu sắc về các chính sách, kinh nghiệm, cơ hội và thách thức, các sáng kiến và giải pháp cho việc nâng cao vị thế của phụ nữ trong phát triển và hội nhập.

Xem