Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Tập huấn lồng ghép giới tại các tỉnh phía Nam

07/10/2010

Từ ngày 5 – 8/10/2010, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã tổ chức lớp tập huấn hướng dẫn lồng ghép giới cho các cán bộ thuộc các Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Liên đoàn Lao động, Liên minh Hợp tác xã, Hội Phụ nữ, Văn phòng Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố phía Nam.Mục đích của khóa tập huấn là giúp các học viên hiểu về khái niệm và tầm quan trọng của việc lồng ghép giới, mối quan hệ giữa kỹ năng và yêu cầu lồng ghép vấn đề bình đẳng giới vào các văn bản quy phạm pháp luật theo quy định của Luật Bình đẳng giới ở Việt Nam; cấu trúc và nội dung cơ bản của tài liệu chiến lược lồng ghép giới; xác định vai trò và trách nhiệm của cán bộ, công chức trong quá trình thực hiện lồng ghép giới; thực hiện chương trình, dự án trong các hoạt động truyền thông.

Được biết, hoạt động “Lồng ghép giới vào các chính sách việc làm, lao động, các chương trình quốc gia, bao gồm cả việc dịch thuật, lựa chọn và ứng dụng việc lồng ghép và các công cụ kiểm toán giới theo Luật BĐG” được Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội thực hiện với sự hỗ trợ kỹ thuật của ILO. Trong quá trình thực hiện, các bên đã tổ chức một hội thảo đánh giá những nhu cầu, thử nghiệm tài liệu nhằm thu thập ý kiến và sáng kiến của các bên tham gia đối với tài liệu “Lồng ghép giới” tại Đồ Sơn (Hải Phòng) với sự tham dự của các đại biểu đến từ một số bộ, ngành, đoàn thể, trường đại học, nhóm tư vấn CECEM đã chỉnh sửa lại toàn bộ tài liệu tập huấn trên cơ sở các ý kiến góp ý của các đại biểu và ILO.

Xem