Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Hội thảo xây dựng mạng lưới những người làm công tác truyền thông về giới và bình đẳng giới

17/09/2010

Kể từ khi Luật Bình đẳng giới có hiệu lực đến nay, lĩnh vực bình đẳng giới đã đạt được nhiều kết quả quan trọng song cũng còn nhiều hạn chế mà một trong những nguyên nhân quan trọng hàng đầu là công tác truyền thông nâng cao nhận thức còn yếu. Nhằm kết nối một mạng lưới những người làm công tác truyền thông về giới và bình đẳng giới, trong 2 ngày 17 – 18/9/2010, tại Nha Trang, Khánh Hoà, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội phối hợp với Quỹ Dân số LHQ tại Việt Nam tổ chức Hội thảo trên với sự tham dự của lãnh đạo Vụ Bình đẳng giới, Dự án hợp tác chung về Bình đẳng giới giữa Việt Nam và Liên hợp quốc (Dự án Ô), Trung tâm Nghiên cứu - Ứng dụng khoa học về Giới - Gia đình phụ nữ và vị thành niên (SAGA), Sở LĐTBXH tỉnh Khánh Hoà cùng đông đảo đại diện các cơ quan báo chí.

Phát biểu tại Hội thảo, ông Phạm Ngọc Tiến, Vụ trưởng Vụ Bình đẳng giới, Giám đốc Dự án cho biết: Để đạt được các mục tiêu về bình đẳng giới thì một trong những giải pháp quan trọng hàng đầu là công tác truyền thông. Thời gian qua, mặc dù đã đạt được những kết quả tích cực nhưng lĩnh vực bình đẳng giới vẫn còn nhiều thách thức. Định kiến giới còn nặng nề, lồng ghép giới rất khó khăn, nhận thức của nhiều cấp, nhiều ngành còn hạn chế. Bản thân chị em cũng chưa ý thức hết được tầm quan trọng của vấn đề này. Bộ máy làm công tác này ở địa phương còn yếu. Tính đến nay, mới có 7 Sở LĐTBXH trên cả nước mới có Phòng Bình đẳng giới, số còn lại chỉ là một bộ phận trực thuộc Văn phòng Sở. Ông cũng đề nghị các đại biểu xác định nhu cầu và thảo luận về các phương án xây dựng mạng lưới những người làm công tác truyền thông về giới tại các cơ quan báo chí cũng như cơ chế phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan báo chí và cơ quan quản lý Nhà nước về bình đẳng giới mang tính bền vững và hiệu quả.

Tại Hội thảo, các cán bộ tư vấn của Dự án đã cùng các đại biểu tham dự đã thảo luận sôi nổi về các vấn đề liên quan đến giới, bình đẳng giới, định kiến giới và bất bình đẳng giới trên thế giới và Việt Nam. Theo thống kê, vấn đề bất bình đẳng giới ở các nước, đặc biệt là các nước đang phát triển còn khá nặng nề, 2/3 trong số 800 triệu người thiếu học trên toàn thế giới là phụ nữ, ở Nam Á, phụ nữ chỉ chiếm 18% số người làm công ăn lương và gần 80% người di cư trên toàn thế giới là phụ nữ và trẻ em. Bất bình đẳng giới trong giáo dục và việc làm làm suy giảm tốc độ tăng trưởng và phát triển; bất bình đẳng trong vịêc tiếp cận, sử dụng đất và các nguồn lực khác làm giảm sản lượng nông nghiệp; phân biệt đối xử làm tăng chi phí tăng trưởng và đảm bảo cuộc sống. Chính vì vậy, việc lồng ghép giới trong các chính sách phát triển kinh tế-xã hội là vấn đề xuyên suốt để bảo đảm bình đẳng giới.

Theo chương trình, Hội thảo sẽ tiếp tục thảo luận để tìm các giải pháp xác định vai trò của báo chí trong việc phổ biến, đưa tin, viết bài về bình đẳng giới và nâng cao nhận thức của cộng đồng về bình đẳng giới, phương thức hợp tác giữa Dự án Ô và các cơ quan báo chí.

Xem