Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Nhìn lại một năm hoạt động của UBQG Vì sự tiến bộ của Phụ nữ Việt Nam

22/12/2009

Ngày 22/12/2009, Ủy ban Quốc gia Vì sự tiến bộ của Phụ nữ Việt Nam tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2009. Đến dự, có bà Nguyễn Thị Thanh Hoà, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Phó Chủ tịch UBQG cùng đại diện các bộ, ban ngành là thành viên của uỷ ban. Ông Nguyễn Thanh Hoà, Thứ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Phó Chủ tịch UBQG chủ trì hội nghị.

Năm 2009, nước ta đã đạt được những tiến bộ đáng kể trong sự nghiệp vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới. UBQG đã tổ chức thực hiện thành công chương trình công tác năm, trong đó, quan trọng nhất là Hội nghị sơ kết Kế hoạch hành động giai đoạn 2006 – 2010. Phương hướng, nhiệm vụ công tác vì sự tiếnbộ của phụ nữ được triển khai thực hiện khá tích cực, đồng bộ ở tất cả các cấp, các ngành. Các hoạt động liên ngành đã được tổ chức rất hiệu quả với sự tham gia đông đảo của đại diện các cơ quan quản lý Nhà nước về bình đẳng giới. Hơn thế nữa, sự ra đời của Luật Bình đẳng giới đã tạo đà cho những chuyển biến tích cực về nhận thức của nhân dân và góp phần quan trọng vào thành quả phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Theo báo cáo, đến thời điểm này, nhiều bộ, ngành đã triển khai mạnh hoạt động tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về bình đẳng giới như Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Tư pháp, Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam. Riêng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã hoàn thiện và trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Chương trình hành động của Chính phủ giai đoạn đến năm 2020 thực hiện Nghị quyết số 11 – NQ/TW của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước (Nghị quyết số 57/NQ-CP ngày 1/12/2009); hiện đang phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011 – 2020 và Chương trình mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011 – 2015.

Trong các hoạt động của UBQG, nổi bật nhất là công tác thông tin, tuyên truyền, huấn luyện và sự kiện được biết đến rộng rãi là chuỗi Toạ đàm - Tập huấn “Các chị em của Nora” có sự phối hợp cùng Đại sứ quán Na Uy tại Việt Nam, bắt đầu từ tháng 3 tại Hà Nội, tiếp đến là Lào Cai, Thừa Thiên Huế, Đắc Lắc, Tiền Giang. Văn phòng UBQG đã phối hợp với Phái đoàn Cao uỷ Liên hợp quốc về người tị nạn tại Việt Nam (UNHCR) tổ chức Hội thảo tập huấn về Công ước xoá bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ (CEDAW) tại Thành phố Hồ Chí Minh. Để tiến tới xây dựng một dự án hợp tác lâu dài trong lĩnh vực này, Văn phòng UBQG cũng đã phối hợp với Trung tâm Bình đẳng giới KUN của Bộ Trẻ em và Bình đẳng Na Uy tổ chức Hội thảo thúc đẩy hợp tác nâng cao năng lực bộ máy quản lý Nhà nước về bình đẳng giới giữa hai quốc gia, góp phần hoàn thiện khung hợp tác của dự án giữa Việt Nam và Na Uy…

Bên cạnh đó, các nhiệm vụ khác của UBQG cũng đã được triển khai tốt như khảo sát thực trạng tổ chức và hoạt động của Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ các cấp; Tổ chức họp định kỳ của Nhóm đối tác hành động về giới (GAP); tham gia các diễn đàn đối thoại, xây dựng các báo cáo về nhân quyền, các diễn đàn quốc tế…

Mặc dù vẫn còn một số hoạt động còn chậm triển khai nhưng nhìn chung, các hoạt động của UBQG được duy trì khá nề nếp và hiệu quả. Theo Thứ trưởng Nguyễn Thanh Hoà, điểm mới trong hoạt động của UBQG so với những năm trước là các đồng chí thành viên đã tích cực, chủ động hơn trong triển khai công tác và thực hiện báo cáo bằng văn bản về UBQG theo đúng quy chế hoạt động, góp phần thúc đẩy công tác này ở hầu hết các lĩnh vực.

Năm 2010, sẽ tiếp nối những kết quả đã đạt được, đồng thời mở ra nhiều hoạt động mới của UBQG, vì vậy cần sự phối hợp đồng bộ của các ban, ngành từ trung ương đến địa phương như công tác thông tin, tuyên truyền, kiểm tra hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ; xây dựng pháp luật, chính sách; hoàn thiện công tác tổ chức… Theo kế hoạch, UBQG sẽ mời các đại diện thành viên tham gia kiểm tra hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ tại 10 bộ, ngành và địa phương.


Xem