Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Hỗ trợ tín dụng cho người sống chung với HIV và người chăm sóc trẻ em có HIV

17/12/2009

Ngày 17/12/2009, tại Hà Nội, Chính phủ Hoa Kỳ khởi động một chương trình nhằm hỗ trợ cho những người sống chung với HIV và những người chăm sóc trẻ mồ côi, bị tổn thương do HIV/AIDS được vay vốn để tiến hành kinh doanh nhỏ và kế sinh nhai. Chương trình sẽ hỗ trợ cho 750 người, trong đó có nhiều phụ nữ đang chăm sóc gia đình từ 5 thành viên trở lên. Tổng số tiền tín dụng sẽ lên tới 300.000 đô-la, được hỗ trợ qua Cơ quan phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) trong khuôn khổ Kế hoạch khẩn cấp của Tổng thống Hoa Kỳ về phòng, chống HIV/AIDS (PEPFAR) được thực hiện tại 7 tỉnh/thành phố trọng điểm là Quảng Ninh, Hải Phòng, Hà Nội, Nghệ An, Cần Thơ, An Giang và Thành phố Hồ Chí Minh.

Chương trình do Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam triển khai với sự hỗ trợ về quản lý của tổ chức UNAIDS. Mỗi người tham gia sẽđược vay trung bình 450đô-la trong 12 tháng và một khoản vayđượcđánh giá là thành công nếuít nhất 40% giá trị khoản vayđược hoàn trả trong nămđầu tiên vàít nhất 80%được hoàn trảsau 3 năm. Các chỉ số về an ninh lương thực và một công cụđánh giá sẽđược xây dựng và sử dụngđểđánh giá mứcđộ an ninh lương thực cũng như cách thức lựa chọn cácđối tượng hưởng lợi tiềm năngđểđược xét vay vốn. Hội viên của Hội Phụ nữ các cấp và thành viên các nhóm tự lực của người sống chung với HIV cũng thuộc diện đượcxét cho vay vốn.

Trước khi vay vốn, các đối tượng sẽ được tập huấn về quản lý kinh doanh nhỏ và các kỹ năng liên quan. Những người này cần làm việc với cán bộ dựánđể xây dựng kế hoạch kinh doanh khả thi, trongđó bao gồm ước tính thời gian cầnđể hoàn trả khoản vay.Nguồn quỹ của USAID sẽđược sử dụng quay vòngđểđápứng nhu cầu của nhiều người hưởng lợi hơn trong các năm tiếp theo.


Xem