Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Đồng Tháp: Cần sớm kiện toàn đội ngũ cán bộ làm công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em

11/12/2009

Theo báo cáo, đến thời điểm này, tỉnh Đồng Tháp có 1.730.000 người, trong đó, trẻ em từ 0 đến dưới 16 tuổi là 449.800 (chiếm 26%); tỷ lệ hộ nghèo chiếm 5,72% khoảng 21.695 hộ, hộ cận nghèo 50.326 hộ (tỷ lệ 13,26%). Đa số người dân sống bằng nghề nông, thu nhập bình quân đầu người còn thấp...; nhiều gia đình tập trung làm ăn kiếm sống, ít dành thời gian quan tâm, chăm sóc con, cháu của mình. Phần lớn gia đình ít am hiểu về luật pháp liên quan đến việc thực hiện các quyền cơ bản và bổn phận trẻ em, cũng là nguyên nhân dẫn đến nguy cơ trẻ em bị xâm hại, ngược đãi, bóc lột và làm trái pháp luật.

Từ năm 1993, hệ thống bảo vệ, chăm sóc trẻ em trong tỉnh được thành lập với một đội ngũ chuyên môn ở cả 3 cấp tỉnh, huyện, xã cùng với trên 1.600 cộng tác viên “3 màu áo” làm công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em cùng với công tác DS/KHHGĐ, sức khoẻ cộng đồng tại địa bàn khóm, ấp, giúp cho việc thực hiện ngày càng hiệu quả các chính sách, chương trình, kế hoạch về công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em trong tỉnh thời gian qua.

Tuy nhiên, đến tháng 04/2008, thực hiện Nghị định số 13 và số 14/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ quy định chức năng quản lý Nhà nước về bảo vệ, chăm sóc trẻ em chuyển về ngành Lao động- Thương binh và Xã hội, việc quản lý và tổ chức các hoạt động bảo vệ, chăm sóc trẻ em trong tỉnh gặp nhiều khó khăn. Nhất là cấp huyện, cấp xã do cán bộ hầu hết đã chuyển về ngành y tế; đặc biệt là khóm, ấp không còn mạng lưới cộng tác viên để thu thập thông tin, quản lý đối tượng và thực hiện các chính sách về lĩnh vực trẻ em cần phải triển khai đến hộ gia đình và cộng đồng…

Với thực tế đó thì việc đề xuất, tham mưu chế độ chính sách cho trẻ em; vấn đề theo dõi, quản lý hệ thống thông tin, các chỉ số về trẻ em; việc kiểm tra, giám sát thực hiện quyền trẻ em; thực hiện các mục tiêu chương trình hành động vì trẻ em giai đoạn 2001-2010; vấn đề quản lý cấp, phát thẻ khám chữa bệnh miễn phí cho trẻ em dưới 6 tuổi; triển khai thực hiện các dự án do tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ hỗ trợ… đang được đặt ra, là những thách thức không nhỏ. Trong khi đó, khối lượng công việc, nhiệm vụ không giảm so với giai đoạn trước; công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em ngày càng được xã hội đòi hỏi đáp ứng với yêu cầu cao hơn; nhiều vụ việc liên quan đến bảo vệ, chăm sóc trẻ em có xu hướng tăng và phức tạp hơn. Để khắc phục tình trạng trên, đối với Đồng Tháp, việc cần làm ngay là kiện toàn đội ngũ cán bộ làm công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em. Theo đó, cần củng cố đội ngũ cán bộ làm công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em từ tỉnh đến huyện. Mạnh dạn đề cử, luân chuyển cán bộ chuyên trách nhằm đảm bảo đủ điều kiện, trình độ làm công tác này. Bên cạnh đó, đề nghị HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết cho thực hiện chủ trương về cộng tác viên DS/KHHGĐ ở cơ sở, ngoài mức thù lao hàng tháng theo quy định của Trung ương, ngân sách của địa phương hỗ trợ thêm 50.000 đồng/ người/ tháng để kiêm nhiệm công tác quản lý, chăm sóc trẻ em. Tiếp tục thực hiện thí điểm mô hình hệ thống bảo vệ chăm sóc trẻ em ở 3 huyện và thành phố Cao Lãnh và 10 xã điểm trong tỉnh có cán bộ bảo vệ, chăm sóc trẻ em cấp xã.


Xem