Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Quảng Nam: 23 tỷ đồng chăm lo đời sống cho trẻ em đặc biệt khó khăn

11/09/2009

Uỷ ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam vừa ban hành Quyết định số 2989/QĐ-UBND phê duyệt Đề án “Vận động đóng góp Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2009 – 2015”. Theo đó, mỗi năm Quỹ bảo trợ trẻ em của tỉnh sẽ vận động khoảng 3,4 tỷ đồng nhằm cải thiện chất lượng cuộc sống của trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, tạo điều kiện để trẻ em được sống trong môi trường an toàn lành mạnh, nhất là đối với những em chưa tiếp cận và được hưởng các chế độ chính sách như trẻ mồ côi, khuyết tật, trẻ có HIV/AIDS, trẻ lang thang, bị xâm phạm tình dục…

Để thực hiện đề án này, tỉnh Quảng Nam dự kiến sẽ đẩy mạnh thực hiện xã hội hóa công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Theo dự kiến, đến 2015 Quỹ sẽ vận động được khoảng 23 tỷ đồng từ sự đóng góp của cộng đồng, các đơn vị, doanh nghiệp…và các nhà hảo tâm trên địa bàn.

Xem