Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Hưng Yên: Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em và triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2009

27/04/2009

UBND tỉnh Hưng yên vừa ban hành Công văn số 583/UBND- VX, ngày 16/4/2009 về việc tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em và tổ chức Tháng hành động vì trẻ em năm 2009 với chủ đề “Chung tay góp sức vì trẻ em nghèo”.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu việc tổ chức các hoạt động vì trẻ em phải đảm bảo sâu rộng, thiết thực và có hiệu quả, phù hợp với yều cầu thực tiễn của địa phương, lồng nghép với nhiệm vụ công tác của các cấp, các ngành, các đoàn thể. Cụ thể: Các sở, ngành, cơ quan thông tin đại chúng, UBND các huyện, thành phố phải đẩy mạnh và đa dạng hoá các hình thức tuyền truyền, giáo dục, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, quy định của địa phương về công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em; tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức, đề cao trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn xã hội về tạo cơ hội phát triển cho trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt; phòng ngừa, phát hiện, tố giác và xử lý các hành vi xâm hại trẻ em. UBND các huyện, thành phố còn có trách nhiệm tổ chức rà soát tình hình thực hiện các mục tiêu vì trẻ em giai đoạn 2006-2010 trên địa bàn; tập trung chỉ đạo và ưu tiên đầu tư nhằm hoàn thành tốt các mục tiêu vì trẻ em đã đề ra; kiện toàn đội ngũ cán bộ làm công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em cấp huyện, xã; đẩy mạnh phong trào “Xây dựng xã, phường phù hợp với trẻ em”; thực hiện tốt hơn nữa chính sách cấp thẻ và khám chữa bệnh miễn phí cho trẻ em dưới 6 tuổi trên địa bàn; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, phát hiện và xử lý kịp thời các vụ việc xâm hại trẻ em xảy ra ở cơ sở; chỉ đạo xây dựng kế hoạch và triển khai Tháng hành động vì trẻ em (từ ngày 15/5-30/6/2009) trên địa bàn bảo đảm thiết thực và hiệu quả. UBND tỉnh giao cho Sở Lao động- Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể liên quan, UBND các huyện, thành phố thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách, tăng cường các hoạt động trợ cấp, giúp đỡ các đối tượng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em thiệt thòi tại cộng đồng; xây dựng kế hoạch cụ thể và tổ chức triển khai có hiệu quả Tháng hành động vì trẻ em; tổ chức tốt các hoạt động Ngày Quốc tế Thiếu nhi (01/6) và Tết Trung thu năm nay. Các hoạt động tập trung hướng về cơ sở, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, phù hợp với từng nhóm đối tượng. Đa dạng hoá các hình thức hoạt động cho trẻ em, phát huy quyền tham gia của trẻ em; tổ chức hội nghị gặp mặt trẻ em vượt khó chăm ngoan, học giỏi toàn tỉnh lần thứ VI; tham mưu và thực hiện việc kiện toàn Ban chỉ đạo Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh; giao cho Sở Y tế triển khai các hoạt động phòng bệnh, chăm sóc sức khoẻ cho trẻ em, quan tâm tổ chức khám, chữa bệnh cho trẻ em tại các cơ sở y tế công lập, tổ chức tốt Ngày vi chất dinh dưỡng cho trẻ; giao cho Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các nhà trường chủ động có các biện pháp ngăn ngừa, hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng trẻ em bỏ học, tăng cường giúp đỡ trẻ em bỏ học trở lại trường; tăng cường các hoạt động giao lưu tìm hiểu kiến thức, trò chơi trí tuệ cho học sinh; phối hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh tổ chức tốt việc bàn giao, quản lý học sinh trước, trong và sau hè, giúp đỡ trẻ em khó khăn, phòng chống tai nạn thương tích, nhất là tai nạn giao thông và đuối nước. Hồng Phượng
Xem