Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Bình Dương: hỗ trợ phòng chống HIV/AIDS trong nhóm người có nguy cơ lây nhiễm cao

10/11/2004

Tính đến nay, Bình Dương đã có 3.523 người nhiễm HIV, trong đó có gần 300 trường phát hiện mới trong 10 tháng qua và số bệnh nhân chuyển sang AIDS đã lên đến con số gần 700 , trong đó có 196 ca đã tử vong. Điều đáng lo ngại,số các bệnh nhân nhiễm HIV đều còn rất trẻ, đây là nguồn lực lao động chính sau này. Theo Trung tâm y tế dự phòng , hiện nay công tác tuyên truyền trực tiếp về kiến thức phòng chống HIV/AIDS chỉ mới được triển khai ở các nhóm nguy cơ lây nhiễm cao và trong học sinh, sinh viên...mà chưa được triển khai sâu rộng trong công nhân các khu công nghiệp. Do vậy, sự hiểu biết phòng chống HIV/AIDS của đội ngũ này còn rất hạn chế, nên nguy cơ lây nhiễm về HIV/AIDS tăng cao trên địa bàn trong thời gian qua.

Nhằm hạn chế lây nhiễm HIV/AIDS, Sở Y tế đã triển khai dự án LIFE-GAP về cách hỗ trợ phòng chống sự lây nhiễm của căn bệnh thế kỷ này. Đây là dự án do chính phủ Hoa Kỳ tài trợ cho Việt Nam đến nay đã triển khai được trên 40 tỉnh thành trong cả nước, trong đó có tỉnh Bình Dương nhằm mục đích làm giảm các ca lây nhiễm mới trong nhóm tiêm chích ma túy và mại dâm. Với mục tiêu truyền đạt để những người tiêm chích ma túy và mại dâm tiếp cận những thông tin về các hành vi nguy cơ lây nhiễm cao, đồng thời tìm hiểu những tình huống nguy cơ của họ để tiếp tục đưa ra các biện pháp can thiệp thích hợp và giúp an toàn trong tình dục, tiêm chích.../. Đức Tùng
Xem