Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Xử phạt hành chính hành vi vi phạm pháp luật lao động

02/07/2008

Ngày 26 tháng 6 năm 2008, Chánh thanh tra Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã ban hành hai Quyết định xử lý vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Công trình và Thương mại Giao thông vận tải, có trụ sở tại 69 Triều Khúc, Thanh Xuân, Hà Nội.

Quyết định số 63/QĐ-XPHC ngày 26 tháng 6 năm 2008 của Chánh thanh tra Bộ đã xử phạt cảnh cáo Công ty vì đã có 9 hành vi vi phạm hành chính bao gồm: Không báo cáo định kỳ về tình hình thay đổi nhân công; không lập sổ lao động cho 107 người lao động; áp dụng thời gian thử việc với người lao động dài hơn so với thời gian quy định tại Điều 32 Bộ luật Lao động đã được sửa đổi, bổ sung; không thực hiện các nguyên tắc xây dựng định mức lao động; vi phạm các quy định về việc nghỉ hàng tuần với người lao động; đóng bảo hiểm xã hội không đủ số người thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc: còn nhiều lao động (công ty không xác định được chính xác số liệu) làm việc ở các công trình từ 3 tháng trở lên chưa được tham gia bảo hiểm xã hội mà trả thẳng vào lương; không thực hiện chế độ bồi dưỡng hiện vật cho người làm công việc có yếu tố nguy hiểm, độc hại; vi phạm quy định về việc nghỉ hàng năm (chưa xác định số lao động làm các công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm để thực hiện chế độ nghỉ hàng năm đối với số lao động này) và không xây dựng nội quy lao động. Mặc dù các hành vi vi phạm trên đều là những hành vi bị xử phạt bằng tiền, quy định tại Nghị định số 113/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ về xử phạt hành chính trong lĩnh vực lao động, nhưng do lãnh đạo Công ty đã có những sửa chữa kịp thời nên Chánh thanh tra Bộ áp dụng biện pháp xử phạt cảnh cáo. Quyết định số 64/QĐ-XPHC ngày 26 tháng 6 năm 2008 của Chánh thanh tra Bộ đã xử phạt bằng hình thức phạt tiền đối với Công ty Công trình và Thương mại Giao thông vận tải vì đã có 9 hành vi vi phạm hành chính bao gồm: Không trả trợ cấp thôi việc cho 45 người lao động, tiếp tục thực hiện hành vi vi phạm hành chính mặc dù người có thẩm quyền đã yêu cầu chấm dứt hành vi đó; không trả lương đầy đủ cho người lao động; trả lương không đúng, không đầy đủ cho 107 lao động làm việc thêm giờ; trả lương cho người lao động thấp hơn mức lương tối thiểu; đóng bảo hiểm xã hội không đúng thời gian quy định; tiếp tục thực hiện hành vi vi phạm hành chính mặc dù người có thẩm quyền đã yêu cầu chấm dứt hành vi đó; đóng bảo hiểm xã hội không đúng mức quy định: còn khấu trừ 23% tiền lương của người lao động để đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; không đăng ký thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động theo quy định tại Khoản 2 Điều 96 Bộ luật Lao động đã được sửa đổi, bổ sung; không huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động cho người lao động, tiếp tục thực hiện hành vi vi phạm hành chính mặc dù người có thẩm quyền đã yêu cầu chấm dứt hành vi đó; không khám sức khoẻ định kỳ cho người lao động, tiếp tục thực hiện hành vi vi phạm hành chính mặc dù người có thẩm quyền đã yêu cầu chấm dứt hành vi đó; không lập quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm, tiếp tục thực hiện hành vi vi phạm hành chính mặc dù người có thẩm quyền đã yêu cầu chấm dứt hành vi đó. Tổng cộng mức tiền phạt là: 73.000.000 đồng Ngoài các hành vi bị xử phạt bằng hình thức phạt tiền và cảnh cáo đối với Công ty Cổ phần công trình và thương mại Giao thông vận tải, Chánh Thanh tra Bộ đã yêu cầu Công ty thực hiện ngay các kiến nghị theo biên bản lập tại Công ty ngày 13 tháng 6 năm 2008 của Đoàn Kiểm tra Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội do ông Nguyễn Tiến Tùng, Thanh tra viên chính, Trưởng phòng Tổng hợp và Thanh tra hành chính thuộc Thanh tra Bộ ký. Công ty Cổ phần Công trình và Thương mại Giao thông Vận tải phải nghiêm chỉnh chấp hành Quyết định xử phạt trong thời hạn mười ngày, kể từ ngày được giao Quyết định xử phạt là ngày 27 tháng 6 năm 2008. Quá thời hạn này, nếu Công ty cố tình không chấp hành thì bị cưỡng chế thi hành.Số tiền phạt phải nộp tại Kho bạc Nhà nước thành phố Hà Nội theo số tài khoản 921.90.062 trong vòng mười ngày, kể từ ngày được giao Quyết định xử phạt. Nguyễn Tiến Tùng Người phát ngôn của Thanh tra Bộ
Xem