Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Chỉ số giá tiêu dùng giảm mạnh

30/06/2008

Tổng cục Thống kê cho biết, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 6 tăng 2,14%. Mức tăng giá này khá thấp so với mức tăng CPI 3,91% của tháng 5.

Với mức tăng 2,14% của tháng 6, so với tháng 12-2007, chỉ số giá tiêu dùng đã tăng 18,04% và mức tăng bình quân 6 tháng đầu năm 2008 so với 6 tháng đầu năm 2007 là 20,34%. Trong đó, hàng ăn và dịch vụ ăn uống tiếp tục dẫn đầu về tốc độ tăng giá với mức tăng 3,29% (lương thực tăng 4,29% và thực phẩm tăng 3,05%). Tuy nhiên, nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống cũng đã giảm mức tăng từ 7,25% trong tháng 5 xuống còn 3,29%. Đây là đóng góp lớn nhất trong việc giúp chỉ số giá chung của tháng 6 giảm mạnh so với tháng 5. Trừ nhóm hàng ăn uống và dịch vụ, trong 9 nhóm mặt hàng còn lại, có 3 nhóm tăng hơn 1% là: đồ uống và thuốc lá (1,07%); nhà ở và vật liệu xây dựng (1,93%) và thiết bị đồ dùng và gia đình (1,28%). 6 nhóm còn lại tăng ở mức dưới 1%. PV
Xem